Бизнес және коммерцияландыру

Кафедра меңгерушісі:

Сатымбекова Қатира Батырхановна

Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент

Мекен-жайы:   160013, Шымкент қ, Тауке хан даңғылы 5,  М.Әуезов атындағы ОҚМУ, бас ғимарат,  431, 437/, 430 бөлме
Сымтетік:  21-36-77

Профессор-оқытушылар құрамы

Түзету әрекеттерінің жоспары

 

Жалпы мәлімет
        «Бизнес және коммерцияландыру» кафедрасы 2009 ж. құрылған. «Салалық экономика» кафедрасының тарауы негізінде 12.07.2011 ж. М..Әуезов атындағы ОҚМУ ректоры № 212-к бұйрығымен құрылған.
        Кафедраның міндеттері: Қазақстанның жедел дамуы мен экономикалық, саяси және мәдени жаһандану жағдайында сапалы бәсекеге қабілетті https://www.viagrapascherfr.com/viagra-en-pharmacie-besoin-d-ordonnance/ кәсіпті білім берудегі жеке тұлғаның, мемлекет пен бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыру.
        Кафедраның негізгі мақсаты – білім беру жүйесін жаңғырту арқылы экономикалық кеңістікте Қазақстанның инновациялық бәсеке қабілеттігін арттыру үшін жоғары кәсіпті мамандарды дайындау және ғылыми-техникалық жобаларды өңдеу.
        «Бизнес және коммерцияландыру» кафедрасы қызметінің басымдықтары:
-   ЖОО инновациялық дамуына бағытталған жаңа стратегия және кафедраның бірлігі негізінде оның тұрақты дамуын, жеке тұлғаның білім және интеллектуалдық қажеттіліктерін қанағаттандыруды, қазақстандық қоғамның экономикалық, әлеуметтік, рухани дамуын қамтамасыз ету;
-   ұлттық және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды және білім беру сапасын арттыру;
-   халықаралық білім беру қызметі нарығына қатысу аймағын кеңейту;
-   ғылыми өңдеулердің халықаралық нарығына шығу;
-   тиімді ғылыми жұмыс және студенттердің сапалы оқуы үшін жағдай жасау;
-   кафедраның қызметкерлерінің әлеуметтік және құқықтық қорғауын қамтамасыз ету;
-   университеттің әлеуметтік бағдарламаларына қатысу және оны жүзеге асыру үшін еңбек жағдайын жақсарту мақсатында оқытушылардың, қызметкерлер мен студенттердің толыққанды өмірі және жеке дамуы үшін жағдай жасау;
-   университеттің даму  саясатын қалыптастыру, оны жүзеге асыруға қатысуды қамтамасыз ету үшін өзін-өзі қаржыландыру есебінен тиімді қызмет ету, еңбек және тұрмыс жағдайлары қауіпсіздігіне қол жеткізуді қамтамасыз ету.
 
Оқу –әдістемелік жұмыс
        Оқу-әдістемелік жұмыстар кафедраның оқу үрдісінің талаптарына сай жүргізіледі.  Кафедрада оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану бойынша әдістемелік жұмыстардың банкі бар, бұл оқытушыларға студенттермен жүргізетін тәжірибелік, семинар және ОСӨЖ сабақтарында белсенді әдістерді пайдалануға мүмкіндік береді. Кафедра оқытушылары құрастырған оқу жұмыс бағдарламалары типтік оқу бағдарламасына сәйкес жасалған және ОҚМУ-дың СМЖ талаптарына сай безендірілген және де қызмет көрсететін кафедралардың меңгерушілерімен келісілген. Күндізгі және сыртқы оқу бөлімдерінде оқытылатын пәндер бойынша  орыс және қазақ тілінде оқу-әдістемелік жұмыстармен қамтамасыз ету 100% құрайды.   Оқу үрдісі ғылыми-педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етілген. Кафедра оқытушылары біліктілікті жоғарылату курстарына барып біліктіліктерін жоғарылатып отырады.
        Кафедраның аға оқытушылары Жусипова Э.Е. және Есболова А.Е. Прага экономикалық университетінде (Чехия Республикасы), Сантьяго-де-Компостел университетінде (Испания), Чанкая университетінде (Анкара, Түркия), Стамбул университетінде (Стамбул, Түркия) ғылыми тағылымдамадан өтті.
 
Ғылыми-зерттеу жұмыстары
        2010-2015 жылдары «Бизнес және коммерцияландыру» кафедрасында шифр Б-11-09-03 «ОҚО әлеуметтік – экономикалық дамуы» (тақырып жетекшісі – э.ғ.к. Ибраимова С.С.) тақырыбында мемлекеттік бюджет бойынша ғылыми жұмыс сәтті орындалды.  Қол жеткізілген нәтижелер: оқу құралдары, халықаралық ғылыми – тәжірибелік және республикалық конференциялар еңбектерінде ғылыми мақалалар баспадан жарық көрді.
        2010-2015 оқу жылдарында кафедраның ОПҚ 198 ғылыми мақала шығарған, соның ішінде: алыс шет елдерде  – 40, атап айтсақ импакт-фактормен - 4; халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференциялар еңбектерінде - 70 мақалалар;  республикалық басылымдарда - 50 мақала, аймақтық ғылыми – тәжірибелік конференцияларда - 38 мақала.
        2016-2020 жылдарға мемлекеттік бюджеттік ғылыми – зерттеу жұмысының жаңа тақырыбы бекітілген: «Экономика салаларындағы кәсіпкерлік тиімділігі және оның аймақтың әлеуметтік – экономикалық дамуына әсері».  Кафедраның мемлекеттік бюджеттік ғылыми – зерттеу жұмысының тақырыбын таңдау Қазақстан Республикасы мен ОҚО экономика мен қоғамдағы кәсіпкерлік ролінің арту мәселелерімен байланысты.
        Қазіргі уақытта кәсіпкерліктің дамуы көптеген мәселелермен кездесуде, атап айтқанда ол ақпараттық, қаржылық, институционалды, білім беру мәселелері. Кәсіпкерлік класының қалыптасуы нарықтық экономикаға бағытталған кез-келген қоғамның тұрақтылығы үшін қажет. Жеке кәсіпкерліктің дамуы кәсіпкерлікпен айналысуды мақсат еткен кез-келген адамға бизнес бастау үшін мүмкіндік береді.
        Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша кафедрада «Кәсіпкер»  студенттік ғылыми үйірмесі және «Жас кәсіпкерлер» студенттік ғылыми қоғамы жұмыс істейді. Онда техникалық және экономикалық мамандықтар бойынша оқитын 86 студенттер үйірменің мүшелері болып табылады.
 
Магистратура
        Кафедрада 6М052000 «Іскерлік әкімшілік ету» мамандығы №12019073 лицензиясына сай ( 20.04.2014ж. қосымша 004) магистранттарды профилдік және ғылыми-педагогикалық бағыттар бойынша дайындайды.
        МВА (Master of Business Administration) бағдарламасы бойынша дайындау «МИРБИС» ресей бизнес-мектебімен және STEINBEIS (Берлин, Германия) халықаралық бизнес және кәсіпкерлік университетінің мектептерімен бірлесіп жүргізіледі.
        Оқу бағдарламасына байланысты тыңдаушылар қазақстандық МВА мемлекеттік үлгідегі дипломы және МИРБИС немесе STEINBEIS университетінің дипломдарын алады. Оқу кезінде сабақтың бір модулі ОҚМУ шет елдік серіктес ЖОО ұсынылады, сонымен қатар шет елдік тағылымдама бар.
        МВА ОҚМУ бағдарламасының мақсаты – тыңдаушыларды менеджмент негіздерімен таныстыру, сондықтан ол өзіне бухгалтерлік есеп, маркетинг және өндірісті басқару сияқты негізгі пәндерді қамтиды. Бағдарламаның тұжырымдамасының мазмұны оқушы менеджменттің барлық арнайы салаларымен танысуы қажет, өйткені компанияның бас директоры немесе оның топ-менеджері болу үшін ол өндірістегі мамандарды түсінуі және басқаруы қажет.
        МВА ОҚМУ бағдарламасы 4 мамандану бар: «Стратегиялық менеджмент», «Қаржылық менеджмент», «Білім беруді басқару» және  «Туристік және мейрамхана бизнесін басқару», олар аймақтың экономикасының барлық негізгі салаларын қамтиды: агробизнес, құрылыс, телекоммуникация және IT-технологиялар, қаржылық сектор, білім беру және маркетинг, туристік және мейрамхана бизнесі.
        Бағдарламаны бітіруші келесі қасиеттерге ие болады:
    - қызметтегі және жаңадан құрылған компаниялардың жаңа «пайда аймағын» табу;
    - қажетті қызметкерлер мен жетекшілерді тарту арқылы компанияның стратегиясын дайындауды жеке басқару;
    - талдау және ұйымдық бағытта компанияның стратегиясын жүзеге асыру сызбасын жеке дайындау;
    - жауапкершілікке байланысты стратегияларды жүзеге асыруды қолдау үшін ұйымдық және ресурстық өзгерістерді жобалау және жүзеге асыру;
    - нарық деңгейінде және әлеуетті инвесторлар тарапынан бәсекеге қабілетті бизнесті жобалау.
        Кафедраның санитарлы-техникалық мөлшерге сай, оқу жоспарында қарастырылған теориялық және тәжірибелік дайындық жүргізетін материалды-техникалық базасы бар (аудиториялық қор, компьютер кластары, қор материалдары), сонымен қатар, магистранттардың ғылыми – зерттеу және эксперименталды – зерттеу жұмыстарын тиімді орындауға  арналған.
        Алыс және жақын шет елдердің жетекші ғалымдарымен халықаралық байланыс белсенді дамуда. Белгілі мерзім аралығында дәріс оқу үшін шет елдік профессорлар шақырылған: э.ғ.д., профессор  Филин С.А. (Г.В.Плеханов атындағы Ресей экономикалық университеті, РФ), PhD Джеймс Данн (Пенсильвания мемлекеттік университеті, АҚШ) және т.б.

 

        2015 жылы «Бизнес және коммерцияландыру» кафедрасында 5  магистрант ғылыми жұмыстарын 6М052000 –«Іскерлік әкімшілік ету» мамандығы бойынша сәтті қорғады. Диссертациялық жұмыстар тақырыптары ұлттық экономиканың негізгі мәселелеріне арналған: өнеркәсіп, ауылшаруашылық, құрылыс және т.б.
        Магистранттар жалпы ғылыми және арнайы пәндер бойынша жоғары білім деңгейін көрсетті, кәсіби мақсаттарды шешу үшін іргелі және нақты экономикалық ғылымдар бойынша алған білімдерін көрсете білді, арнайы және анықтамалық әдебиеттерді қолданды.

        Магистранттар оқу бітірген соң мына кәсіпорындар бойынша орналасты: «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ ОҚО филиалы,  «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС, «Банай» ЖС, ТОО «ЭКСПО ЮКХГ», «Genpact PL» аудиторлық компаниясы.
 
Тәрбие жұмысы
        «Бизнес және коммерцияландыру» кафедрасының ОПҚ ұйымдастырылуымен Бауыржан Момышұлының 105-жылдық мерей тойына арналған  «Ұлы даланың ұрпағы» атты донгелек үстел өткізді.
        Рухы өр, тәні бекем
        Бұл бір қайсар халық екен,
        Егемендігін алған еліміздің тәуелсіздігімен қатарлас келген Б.Момышұлының 105 жылдық мерей тойын «Бизнес және коммерцияландыру» кафедрасының ОПҚ ұйымдастырылуымен атап өтті.  Дөңгелек үстелге «Экономика және қаржы» факультетінің декан орынбасары Истаев Ж.Д., аға тәлімгер Пазылов Ғ., кафедраның ОПҚ, См-12-6к3, Эф-12-5к1 студеттері қатысты. Б.Момышұлынын өмірінен қысқаша бейне баян корсетілді. Б.Момышұлынын өмірінен Эф-12-5к1 студенттері Кочкаров Рустам,  Бекжанов Мағжан  қысқша айтып өтті. См 12-6к3 студенті Жолдасбек Қазбек  Б.Момышұлына арнап өз өлеңін және осы топ студенті Алибек Ердаулет «Болмасын соғыс әлемде» өлеңін оқиды.
        Осындай бақытты күндерге қол жеткізу үшін атамыздың найзасынан қан тамып, анамыздың көздерінен жас тамған. Талай боздақ қыршын кетіп, алақанын аспанға жайып, қанша жұрт дұға тілеген. Аңсаған арманның нәтижесі – бұл керегесі кең, шаңырағы берік, бірлігі бекем ЖАСАМПАЗ ҚАЗАҚСТАН. Оның бүгінгі иесі – бүгінгі жастар, ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛАНДАРЫ. Нұрлы жолмен Мәңгілік елдің табалдырығын аттаған Тәуелсіз Қазақстанның жастары!!! Донгелек үстелдің шырайын Мурай Диана «Ата толғауы күйімен және Айтжанов Азамат «Казағым елім» әнімен нұрландыра түсті.
        Патриоттық сезімді жүрегіне бекіте алған әрбір жас  ертең егеменді еліміздің болашағын қалайтын бір кірпіш болады.  Осы үмітті ақтау жастарға артылған негізгі міндет. Еңселі еліміздің егемендігі үшін, Тәуелсіздігіміздің тұғырлы болуы үшін әрбір жастың бар жанымен еңбек ететініне сенемін. Келешегіміз кемел, болашағымыз жарқын болсын!