«Экономикалық теория» - ОПҚ

Мергенбаева Азиза Тоймахамбетовна
Экономика ғылымдарының кандидаты,
кафедра меңгерушісі
Байланыс желісі
Бас ғимарат, 408 бөлме
Жұмыс сымтетігі: 8 (707) 743-35-52
Е-mail: Aziza.mer.69@mail.ru
Нұрашева Күлянда Күлболсыновна
Экономика ғылымдарының  докторы, профессор 
Байланыс ақпараттары:
Бас ғимарат, кабинет 408
Жұмыс телефоны: 8(7252)21-36-67
E-mail:  nur@mail.ru
Утемисова  Гулия  Тулендиевна
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
Байланыс желісі
Бас ғимарат, 408 бөлме
Жұмыс сымтетігі: 8 (777)147-85-46
Е-mail: g.t.utemisova@mail.ru
Уразбаева  Гульнара Жарасовна
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
Байланыс желісі
Бас ғимарат, 408 бөлме
Жұмыс сымтетігі: 8 (701) 781-18-62
Е-mail: Uragj@rambler.ru
Шерстюк  Василий  Юрьевич
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
Байланыс желісі
Бас ғимарат, 408 бөлме
Жұмыс сымтетігі: 8 (707) 934-29-10
Е-mail: vasy6002@rambler.ru
Кожамкулова Индира Ерубаевна
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
Байланыс желісі
Бас ғимарат, 408 бөлме
Жұмыс сымтетігі: 8 (777) 557-86-08
Е-mail: indira@mail.ru
Абишова Айжан Уринбасаровна
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент
Байланыс желісі
Бас ғимарат, 408 бөлме
Жұмыс сымтетігі: 8 (777) 887-34-32
Е-mail: Altuka07@mail.ru
Оразалиева Эльмира Абсамиевна
Аға оқытушы
Байланыс желісі
Бас ғимарат, 408 бөлме
Жұмыс сымтетігі: 8 (701) 159-19-73
Е-mail: elmen_1973@mail.ru
Колдасова Ляззат Сапаровна
Аға оқытушы
Байланыс желісі
Бас ғимарат, 408 бөлме
Жұмыс сымтетігі: 8 (705) 856-21-12
Е-mail: lazzatkoldasova@mail.ru
Жуманова Гульфайруз Маратовна
Аға оқытушы
Байланыс желісі
Бас ғимарат, 408 бөлме
Жұмыс сымтетігі: 8 (701) 458-98-14
Е-mail: guka_m08@mail.ru
Досалиев  Утемис Кенжебаевич    
Аға оқытушы
Байланыс желісі
Бас ғимарат, 408 бөлме
Жұмыс сымтетігі: 8 (701) 741-45-03
Е-mail: utemis_dosali@mail.ru
Мауленбердиева Гульдар Аширбековна
Аға оқытушы
Байланыс желісі
Бас ғимарат, 408 бөлме
Жұмыс сымтетігі: 8 (747) 162-12-66
Е-mail: guldar80aris@mail.ru
Оспан Багдат Илесбекович
Аға оқытушы
Байланыс желісі
Бас ғимарат, 408 бөлме
Жұмыс сымтетігі: 8 (702) 424-40-72
Е-mail: Bagdat 1980@mail.ru