"Есеп және аудит" кафедрасының түзету әрекеттерінің жоспары

                                                                      «БЕКІТЕМІН»

ҚР БжҒМ «М.Әуезов атындағы ОҚМУ»

ШЖҚ РМК

т.ғ. д .,профессор

____________Ж.Ү.Мырхалықов

«_____»_________2017ж.  

 

 

ҚР ҚР БжҒМ «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті»  ШЖҚ РМК

 5В050800 - «Есеп және аудит» Білім беру бағдарламасының

мамандырылған аккредиттеу аясында өткізілген

сыртқы бағалау (аудит) бойынша БСҚА сарапшылар тобының ескертулері мен ұсыныстарын жою

 жөніндегі түзетуші іс-шаралар

ЖОСПАРЫ

 

№ р/р

Анықталынған сәйкессіздіктер

(ескертулер, ұсыныстар)

Түзетуші іс-шаралар (ТІ)

Орындау мерзімі

ТІ орындайтын жауапты тұлға

Орындалу туралы белгі (күні,ТІ жауапты тұлғаның қолы)

Ескертулер

Ескертулер:

1.

Оқу пәндеріне жазылудың нақты үрдісі жоқ

 

Оқу пәндеріне жазылуды ОҚМУ СМЖ ПР 7.02-2013 негізінде жүргізу

 

2017-2022 ж.ж.

Сатымбекова К.Б.

Байнеева П.Т.

 

 

2.

Емтихандардың және басқа да бақылау түрлері бойынша бағалау критерилерінің қолданылуы жөнінде студенттердің  толық ақпарттандырылмауы

 

 

1.Студенттердің ақпараттандырылуы бойынша эдвайзер мен тәлімгерлердің жұмысын күшейту

2. Әр студентті емтихан мен басқа да бақылау түрлері жөнінде ақпаратпен қамтылған     студенттік жолсілтермен қамтамасыз ету

2017-2022 ж.ж.

ДАВ,

Совместно с ОР (офис регистрация)

 

 

 

3.

Студенттердің  ғылыми баяндамалармен әр түрлі республикалық, халықаралық конференцияларда қатысуы төмен белгіленген

 

 

 

1.Студенттердің ҒЗЖ қатысуын көбейту

2017-2018 -40%,

2018-2019 – 40%,

  1. -50%,

2020-2021-55%

2021-2022-60%. 

2.Студенттердің ғылыми баяндамалармен әр түрлі республикалық, халықаралық конференцияларда қатысуын ұйымдастыру

3.ҒПК мен жұмыс берушілердің тапсырысы бойынша студенттердің ғылыми ізденісіне 50 пайыз қатысуын  қамтамасыз ету.

4.Білім беру бағдарламасында студенттердің  әр түрлі республикалық, халықаралық конференцияларда жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

 

С 2017  по 2022 гг.

Сатымбекова К.Б.

Махашев Е.Ж.

 

 

4.

ОПҚ біліктілігін жоғарылату курстары аз қамтылған

 

 

Біліктілікті жоғарылату бойынша

кафедраның ОПҚ санын

көбейту мақсатында жоспар дайындау

2017-2022 ж.ж.

Сатымбекова К.Б.

 

 

5.

Компанияның нақты секторында тағлымдамадан өту саны жеткіліксіз

 

 

1.Біліктілікті жоғарылату бойынша жоспарға 

компанияның нақты секторында тағлымдамадан өтуді енгізу.

2.Сертификатталған бухгалтерлер дайындайтын мекемелер мен ұйымдарда оқытушылардың тағлымдамадан өтуін ұйымдастыру.

2017-2022 ж.ж.

Сатымбекова К.Б.

Рысдаулетов Р.А.

 

 

 

6.

ЖОО сайтында ББ (Білім беру бағдарламасы) туралы ақпарат толық емес, соның ішінде білім бағдарламасы миссиясы жөнінде ақпараттар жоқ. (елеулі ескерту)

Университет сайтында ББ жөнінде ақпаратты толықтыру және жаңарту

2017-2022 ж.ж.

Сатымбекова К.Б.,

Инкарбеков С.А.,

Сариева Ж.

 

 

 

 

 

 

 «Есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі _____________________Сатымбекова К.Б.      тел: 87787883911               e-mail:  satymbekova72@mail.ru

 

Экономика және қаржы факультетінің деканы  _____________________________ Сейдахметов М.К.

 

Начальник отдела менеджмента качества и мониторинга ЦМиУК_________________Джунусбекова С.Ш.

 

АМЖД аккредитация бөлімінің бастығы ________________________ Абдижаппарова Б.Т.