Ғылым

«Экономика және қаржы» факультетінің 2016 жылының бірінші жартыжылдығының ғылыми-зерттеу жұмысы және ғылыми қызметтерінің статистикалық мәліметтері туралы есебі

ПОҚ ҒЗЖ

1. ҒЗЖ тақырыптары, мемлекеттік бюджет  тақырыптары   бойынша     орындалуы:

«Экономика» кафедрасы: «Аймақтың индустриялды-инновациялық даму шартында экономика сферасы мен салаларының әлеуметтік-экономикалық мәселелері» шифрі Б-16-09-07 бойынша  жүргізілді. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., профессор Тулеметова А.С., э.ғ.д., профессор Ниязбекова Р.К. 

«Бизнес және коммерциаландыру» кафедрасы Ғылыми зерттеу жұмыстары жетекшелігінде,  мен «Экономика саласында кәсіпкерліктің тиімділігі және оның аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына әсері» шифрі Б-16-09-01  бойынша жүргізілді. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к. Ибраимова С.С.

 «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы:  Ғылыми зерттеу жұмыстары э.ғ.д., профессор Құралбаева А.Ш., э.ғ.к., доцент Қыдырова Ж.Ш. жетекшелігінде, Б-16-09-04  шифрімен «Жаңа экономикалық саясат жағдайларында Оңтүстік аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару» Б-16-09-04 шифрімен тақырыптарында жүргізілді.

 «Экономикалық теория» кафедрасы: Мемлекеттік-бюджеттік ҒЗЖ «Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның интерациялық потенциалының қалыптасуы мен дамуының ғылыми негіздері» Б-16-09-02 шифрімен атты тақырыптағы мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ бойынша зерттеу жұмысы жүзеге асырылуда. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к. Мергенбаева А.Т.

 «Қаржы» кафедрасы Ғылыми зерттеу жұмыстары э.ғ.д., профессор Жакыпбеков С.Ж., э.ғ.к., доцент Бигельдиева З.А. жетекшелігінде,  «Қазақсан Республикасы экономикасының дамуындағы әлеуетті міндеттерін жүзеге асырудағы қаржы несие жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуді жетілдіру механизмдері» шифрі Б-16-09-06  бойынша жүргізілді.

«Есеп және аудит» кафедрасы: Ғылыми зерттеу жұмыстары «Басқару есебі, салық есебі мен есептілігінің, сонымен қатар аудит пен талдауды жүргізудің мәселелерін зерттеу»  Б-16-09-03 тақырыбында жүргізіледі. Ғылыми жетекшісі э.ғ.к., доцент Жакипбеков Д.С. э.ғ.к., доцент Сатымбекова Қ.Б.

«Халықаралық туризм және сервис» кафедрасы: Ғылыми зерттеу жұмыстары «Қазақстан Республикасындағы туристік кластерді дамыту ғылыми-әдістемелік аспектілері», Б-16-09-05 тақырыбында жүргізіледі. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к. Есенова А.Е.

2. Министрлік және дамыту институттар арқылы қаржыландырылған фундаментальды, қолданбалы және қауіпті зерттеулер.

1. 2 765 000 теңге сомаға 2015-2017 жылдарға  "ЖОО базасында дуальды оқыту жүйесіндегі мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктік бір формасы ретінде кәсіпкерлерді ынталандыру механизмін әзірлеу" (Ғылыми жетекші: э.ғ.к., доцент Исаева Г.К. Орындаушылар: Есиркепова А.М., Бейсенова М.У.)

Бюджеттік бағдарлама бойынша: 055 «Ғылыми және/немесе ғылыми-техникалық іс-қимыл», 101 бағдарламасы бойынша «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру».

Ерекшелігі: 156 «Консалтингтік қызметтер мен зерттеулерді төлеу».

Басымдық бойынша: «Елдің зияткерлік әлеуеті».

Басымдық бойынша: «Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық салалардағы фундаментальды және қолданбалы ғылыми зерттеулер».

2.«ОҚО аудандарының ауылдық биолабораториялық кадастрларын өңдеу мен өсімдіктерін биологиялық әдіспен қорғаудың экономикалық тиімділігін бағалау» деп аталатын Ж.Е. Абылғазиеваның жұмысы конкурстан жеңіп, орындауға ҚР БжҒ министирлігінің Ғылым Комитетімен №44 12 ақпан 2015 жылғы келісім шарт жасалды. Сомасы 2618807 теңге.

3.«Разработка способа очистки загрязненных вод с использованием макроскопических нитчатых зеленых водорослей» - Орындаушы – и.ғ.к. Тлеукеев Ж.А.

4.«Разработка способа биологического выщелачивания лантана, церия и неодима из полиметаллических, фосфоросодержащих и свинцово-цинковых отходов юга Казахстана» - ответственный исполнитель – Орындаушы – и.ғ.к. Тлеукеев Ж.А.

4.Шаруашылық келісім-шарттар бойынша орындалатын ҒЗЖ тақырыптары.

1. «ЮКГУ» ЖШС және Ленгір қаласы әкімдігі аппратының арасындағы келісімшарты бойынша 3500000 теңге сомаға Ленгір қаласының 2016-2030 жылдарға арналған кешенді даму жоспарын әзірлеу. Жобаның ғылыми жетекшісі Есиркепова А.М.

5. ҒЗЖ нақты қаржыландырылуы.

Шаруашылық келісім-шарттар бойынша:

1. «ЮКГУ» ЖШС және Ленгір қаласы әкімдігі аппратының арасындағы келісімшарты бойынша 3500000 теңге сомаға Ленгір қаласының 2016-2030 жылдарға арналған кешенді даму жоспарын әзірлеу. Жобаның ғылыми жетекшісі Есиркепова А.М.

6. Әр түрлі бағдарламаларда орындалатын ҒЗЖ тақырыптары, ғылыми бағдарламалар мен жобалардың орындалуы, оның ішінде  университет басшылық жасайтын ғылыми бағдарламалар мен жобалар –

Шаруашылық келісім-шарттар бойынша:

1. «ЮКГУ» ЖШС және Ленгір қаласы әкімдігі аппратының арасындағы келісімшарты бойынша 3500000 теңге сомаға Ленгір қаласының 2016-2030 жылдарға арналған кешенді даму жоспарын әзірлеу. Жобаның ғылыми жетекшісі Есиркепова А.М.

7. Түрлі бағдарламалар мен жобалар конкурсында, грант алғандығы жөніндегі жұмыстарға кафедраның талдауы.

Кафедра «Экономика»

2 765 000 теңге сомаға 2015-2017 жылдарға  "ЖОО базасында дуальды оқыту жүйесіндегі мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктік бір формасы ретінде кісіпкерлерді ынталандыру механизмін әзірлеу" (Ғылыми жетекші: э.ғ.к., доцент Исаева Г.К. Орындаушылар: Есиркепова А.М. Бейсенова М.У.).

Кафедра «Халықаралық туризм және сервис»

1. 2 765 000 теңге сомаға 2015-2017 жылдарға  "ЖОО базасында дуальды оқыту жүйесіндегі мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктік бір формасы ретінде кісіпкерлерді ынталандыру механизмін әзірлеу" Жетекшісі:  э.ғ.к., Исаева, орындаушы  Миссюль Е.Э.

2. «Макроскопиялық Жіп тәрізді жасыл балдырлар пайдаланып ластанған суды тазарту үшін әдісін әзірлеу» - жауапты атқарушы - и.ғ.к. Tлеукеев Ж.А.

3. «Лантан биосілтілендіру әдісін әзірлеу, полиметалл туралы церий және неодим, фосфор және қорғасын және мырыш қалдықтарды Оңтүстік Қазақстан» - жауапты атқарушы - и.ғ.к. Tлеукеев Ж.А.

Кафедра «Менеджмент және  маркетинг»

«Менеджмент и маркетинг» кафедрасының ПОҚ-ы ОҚО ауыл шаруашылығы басқармасы ұйымдастырған агроөнеркәсіп саласында инновациялық жобалар байқауына 3 жоба бойынша тапсырыс берді.

  1. Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде асыл тұқымды дорпер қойларын инновациялық жолмен көбейту және тарату.
  2. ОҚО өсірілген жер-жаңғақ негізінде дайын өнімнің тауарлық ассортиментін алу мақсатында,  жер-жаңғақ өндеу бойынша инновациялық технологиялар жасау мен тарату.
  3. Мақтаның ашылмалы қорапшаларын пайдалану негізінде қоспажем өндірудің аз шығынды технологиясы.

Кафедра «Қаржы»

2 765 000 теңге сомаға 2015-2017 жылдарға  "ЖОО базасында дуальды оқыту жүйесіндегі мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктік бір формасы ретінде кісіпкерлерді ынталандыру механизмін әзірлеу" Жетекшісі:  э.ғ.к., Исаева

Сонымен бірге кафедрадан 3 жоба ұсынылды:

1. «Повышение конкуреноспособности АО «Народный банк» Казахстана в условиях ЮКО» жетекшісі Бигельдиева З.А.

2. «Ауыл шаруашылығын модернизациялауда мемлекеттік жекеменшік әріптестік кәсіпорындарын қаржыландыру модельдері мен механизмдерін өндеу» жетекшісі Құдайбергенова З.У.

3. «ОҚО-да ауыл шаруашылық өндірісін сақтандыру және қайта сақтандыру құралдары арқылы ауыл шаруашылық өндірісінің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу» жетекшісі Тайбек Ж. Бұл жобалар бойынша грант алынған жоқ.

Кафедра «Есеп және аудит»

«ОҚО аудандарының ауылдық биолабораториялық кадастрларын өңдеу мен өсімдіктерін биологиялық әдіспен қорғаудың экономикалық тиімділігін бағалау» деп аталатын Ж.Е. Абылғазиеваның жұмысы конкурстан жеңіп, орындауға ҚР БжҒ министирлігінің Ғылым Комитетімен №44 12 ақпан 2015 жылғы келісім шарт жасалды. Сомасы 2618807 теңге.

Кафедра «Экономикалық теория»

ҚР БҒМ Ғылым комитеті 2015-2017 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдар аясында фундаменталды және қолданбалы ғылыми зерттеулер бой-ынша гранттық қаржыландыру шеңберінде қаржыландырып отырған «Мемлекет-жеке меншік әріптестігінің нысаны ретіндегі жоғары білім берудің дуалдық оқыту жүйесінде кәсіпкерлерді ынталандыру тетіктерін әзірлеу» атты жобаға кафедраның аға оқытушысы Ө.К. Досалиев қатысып отыр. Жоба жетекшісі – «Қаржы» кафедрасының доценті, э.ғ.к. Исаева Г.К. (жоба құны – 2 750 689 тг.,12.02.15. күнгі №77-9 келісім-шарт, Астана қ., «ҚР БҒМ Ғылым комитеті» ММ).

«Мәңгілік Ел» Гуманитарлық платформа бағдарламасы бойынша ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыруға 2 жоба дайындалды:

1. Шерстюк В.Ю. Тақырыбы: «Оценка социально-экономических перспектив использо-вания экологически чистых источников энергии в ЮКО и разработка рекомендаций по их освоению».

2. Уразбаева Г.Ж. Тақырыбы: «Оценка влияния глобализации на социально-экономи-ческое развитие Казахстана».

Кафедра «Бизнес және коммерцияландыру»

э.ғ.к., проф. Нурашева К.К. қатысты:

1) Ғылым Қоры арқылы инициативті және тәуекелді жобалардың ашық конкурсы

Жоба тақырыбы: «Разработка модели региональной инновационной системы, направленной на формирование наукоемкой экономики в  Казахстане».

2) ОҚО-ң АӨК саласында инновациялық жобалардың конкурсы «қолданбалы ғылыми зерттеулер» конкурсына

Жоба тақырыбы: «Разработка механизма объединения мелких сельхоз товаропроизводителей для создания кооператива по переработке отходов плодоовощного производства с получением продукции, имеющей высокую добавленную стоимость».

Кафедраның ПОҚ-ы мақсатты-бағдарламалы қаржыландыру конкурсына қатысты:

Қазақстан Республикасының Ғылым және білім министрлігінің ғылым Комитетінің конкурсына 2016-2018 жылдарына ғылыми зерттеулердің гранттық қаржыландыруға келесі ұсыныстар берілді:

  1. Жоба тақырыбы: «Социально-ииновационный потенциал среднего класса Казахстана и его роль в модернизации экономики»

Жетекші: Ибраимова С.С.

Орындаушылар: э.ғ.к., аға оқытушы Наркулова Ш.А., аға оқытушы Алдабекова К.А., аға оқытушы Кулакова Л.А., аға оқытушы Есболова А.Е., МЭФ-14-7нр тобының магистранты Омарбеков Б., МЭФ-14-7нр тобының магистранты Калтурсунова Ф.

  1. Жоба тақырыбы: Повышение конкурентоспособности продукции плодоовощных перерабатывающих предприятий АПК ( на материалах ЮКО).

Жетекші: Жадигерова Г.А.

Орындаушылар: э.ғ.к., аға оқытушы Камалов А.А., аға оқытушы Саметова Г.А., аға оқытушы Жусипова Э.Е., оқытушы Имаш Б., МЭФ-15-7нк тобының магистранты Садыкбеков А.

  1. Жоба тақырыбы: Разработка механизмов  и моделей в укрупнения сельскохозяйственных формирований на основе межхозяйственной инвестиционно-иновационной кооперации.

Жетекші: Ускенов М.

Орындаушылар: э.ғ.к., аға оқытушы Сабденова Ж.О., аға оқытушы Ахелова А.Л., аға оқытушы Саметова Г.А., оқытушы Имаш Б., МЭФ-14-7нр тобының магистранты Кенжебаев Б.

  1. Жоба тақырыбы: Разработка модели региональной инновационной системы, основной на использовании конкурентных преимуществ территорий РК.

Жетекші: Камалов А.А.

Орындаушылар: э.ғ.д., проф., Нурашева К.К., э.ғ.к., аға оқытушы Атенова А.М., э.ғ.к., аға оқытушы  Жадигерова Г.А. э.ғ.к., аға оқытушы Наркулова Ш.А., оқытушы  Имаш Б.А., Курманбай Ғ.Т. өндіріс маманы, МЭФ-14-7нк тобының магистранты Бекжанова А.

Кафедра ПОҚ магистрантермен бірлесе отырып жастар жобалары «Stаrtup for young M.Auezov SKSU конкурсына қатысты:

  1. Тақырыбы: «Создание фермы по выращиванию спирулины» в Южно-Казахстанской  области»

Жетекшілер:  э.ғ.к  Ибраимова С.С, аға оқытушы Есболова А., құрастырушы :магистрант Калтурсынова Ф,топ МЭФ-14-7нр

  1. Тақырыбы : «Инвестиционный проект по организации участка по оказанию услуг автомойки» Жетекші: э.ғ.к, аға оқытушы Камалов А.А., құрастырушы :магистрант Анарбаева С,топ МЭФ-15-7нр

8.  Кафедраның негізгі ғылыми және шығармашылық нәтижелері:

- э.ғ.к., доцент Ж.Ш.Кыдырова республикалық байқаудың «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының иегері болып табылды.

- «Кемел-Кәсіпкер»   бизнес-кейстерін шешу бойынша республикалық чемпионаттың іріктеу туры дайындалды және ұйымдастырылды, 16.04.2016 ж.

- Э.ғ.к., доцент Сейдахметов «Современные проблемы экономики и управления предприятиями Украины в условиях Европейской интеграции» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының ұйымдастыру алқасының мүшесі ретінде шақырылды,  Украина, Днепропетровск қ., сәуір, 2016.

- Э.ғ.к., доцент Кыдырова Ж.Ш. Кыргыз Республикасы Жалал-Абад мемлекеттік университетінде 2016 ж. 25 сәуір мен 10 мамыр аралығында ғылыми тағылымдамадан өтті.

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен 2016ж. 14 қыркүйектегі № 895 бұйрығы бойынша А.Б.Айдароваға қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы берілді.

9. Ғылыми зерттеудің жариялануы, конференцияларға қатысуы

2016 жылының бірінші жылдығында факультеттің ПОҚ 3 оқулық, 26 оқу құралы, 5 монография, 594 ғылыми мақалаларды жариялады, оның ішінде: импакт- фактор журналында - 16, 16 мақала - Республикалық рейтингтік басылымдарда, басқа журналдарда -49, 204 мақала – ҚР-да өткізілген халықаралық конференцияларының еңбек жинақтарында, таяу -46 және алыс шетел конференциясы еңбектерінде – 26, 237 мақала – республикалық, аймақтық және басқа конференциялар еңбек жинақтарында (Қосымша Р).

Факультет ПОҚ магистранттармен және студенттермен бірлесе отырып жастар жобалары «Stаrtup for young M.Auezov SKSU конкурсына қатысты.

Факультеттің  ПОҚ «G-Global»  әлеуметтік желісінде тіркелген, мақалалар жіберіп, барлық  талқылауларына қатысып отырады.

10.  Баспада жарияланған монографиялар - 5

11. Зияткерлік меншік объектілерін – шығармалар, авторлық құқық объектілерін, қорғау – 6

12. ҒЗЖ нәтижелері, өндіріске ендірілген (актімен бекітілген) – 89

13. ҒЗЖ нәтижелері, оқу процесіне ендірілген - 71

14. Ғылыми – зерттеу жұмысының баспасөзде жариялануы - 14

ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмыстары Республикалық рейтингтік басылымдарда,   журналдарында, халықаралық., республикалық және аймақтық конференциялар еңбектер жинақтарында және газеттерде жарияланды.

- «Панорама Шымкента» газетінің №29 (1361) санында, 13 сәуір 2016ж., «Старики-разбойники: гибкая система занятости пенсионеров помогает стабилизировать рынок труда» атты тақырыпта кафедраның э.ғ.к., доценті Шерстюк В.Ю.

- «Понорама Шымкента» газетінің №76 (1408) санында, 23.09.2016ж, 6 б. «Обновление – это жизнь» атты тақырыпта кафедраның э.ғ.к., доценті Шерстюк В.Ю. мақала жариялады.

- «Понорама Шымкента» газетінің №88 (1420) санында, 04.11.2016ж, 9 б., «БДД, или дождётся ли Робинзон Пятницы» атты тақырыпта кафедраның э.ғ.к., доценті Шерстюк В.Ю. мақала жариялады.

- «Ел әл-ауқатының өсуі- экономикалық білім беруде». Тулеметова А.С. газета Шымкент келбеті. №41 (1372) 25 мамыр 2016ж. 8 б.

- «Экономическое образование-возможность роста экономики страны». Измбергенова М.К., Куттыбаева Д.А. газета «Жанубий Қозоғистон». 8 б. 12 сәуір 2016 №43 (2222)

- «Өскен өңір» газеті. Сапалы білім-болашак кепілі, № 12, 2016  - Исмаилов Б.

- «АС» газеті, Қазақстан туризм болашағы қандай, Есенова А.Е., Дуйсембекова Г.Р.

- «Панорама Шымкента» газеті. Развитие туристического кластера в Казахстане и его влияние на экономическое развитие регионов страны. Есенова А.Е., Тлеукеев Ж.А.

- Газета «Рейтинг» № 24,11-июня 2015  - Есиркепова С.С., Сабенова Б.Н., Кетпен Ж.М.

- Газета «Сайрам садоси» № 6, 20 - июня 2015 - Есенова А.Е., Садыков Ж.М.

- Тайбек Ж.К., Мамутова К.К.,«Қаржы мамандарын даярлау қажеттілігі» тақырыбындағы ақала «Мәртөбе» ақпараттық апталық газеті №12 (5994)  22 Наурыз 2016 жыл ОҚО.

- Бигельдиева З.А., Кальбаева Н., «Қаржы мамандығын таңдау өз болашағыңа жол бастау» тақырыбындағы мақала «Ар-дақ» Республикалық қоғамдық саяси газеті № 5 (672) ақпан 2016 жыл

- Ускенов М : « Экономика және іскерлік әкімшелі ету- заман талабы», «Мартөбе» газеті, 2016

- Ускенов М : «Іскерлік әкімшелі ету- заман талабы», «Төлеби» газеті, 2016ж.