Ғылым

 

«Экономика және қаржы» факультетінің 2017 жылының бірінші жартыжылдығының ғылыми-зерттеу жұмысы және ғылыми қызметтерінің статистикалық мәліметтері туралы есебі

ПОҚ ҒЗЖ                              

1. ҒЗЖ тақырыптары, мемлекеттік бюджет  тақырыптары   бойынша     орындалуы:

«Экономика» кафедрасы: «Аймақтың индустриялды-инновациялық даму шартында экономика сферасы мен салаларының әлеуметтік-экономикалық мәселелері» шифрі Б-16-09-07 бойынша  жүргізілді. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., профессор Тулеметова А.С., э.ғ.д., профессор Ниязбекова Р.К.  

«Бизнес және коммерциаландыру» кафедрасы Ғылыми зерттеу жұмыстары жетекшелігінде,  мен «Экономика саласында кәсіпкерліктің тиімділігі және оның аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына әсері» шифрі Б-16-09-01  бойынша жүргізілді. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к. Ибраимова С.С.

 «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы:  Ғылыми зерттеу э.ғ.к., доцент Қыдырова Ж.Ш. жетекшелігінде, Б-16-09-04  шифрімен «Жаңа экономикалық саясат жағдайларында Оңтүстік аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару» Б-16-09-04 шифрімен тақырыптарында жүргізілді.

 «Экономикалық теория» кафедрасы: Мемлекеттік-бюджеттік ҒЗЖ «Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның интерациялық потенциалының қалыптасуы мен дамуының ғылыми негіздері» Б-16-09-02 шифрімен атты тақырыптағы мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ бойынша зерттеу жұмысы жүзеге асырылуда. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к. Мергенбаева А.Т.

 «Қаржы» кафедрасы Ғылыми зерттеу жұмыстары э.ғ.д., профессор Жакыпбеков С.Ж., э.ғ.к., доцент Бигельдиева З.А. жетекшелігінде,  «Қазақсан Республикасы экономикасының дамуындағы әлеуетті міндеттерін жүзеге асырудағы қаржы несие жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуді жетілдіру механизмдері» шифрі Б-16-09-06  бойынша жүргізілді.

«Есеп және аудит» кафедрасы: Ғылыми зерттеу жұмыстары «Басқару есебі, салық есебі мен есептілігінің, сонымен қатар аудит пен талдауды жүргізудің мәселелерін зерттеу»  Б-16-09-03 тақырыбында жүргізіледі. Ғылыми жетекшісі э.ғ.к., доцент Жакипбеков Д.С. э.ғ.к., доцент Сатымбекова Қ.Б.

«Халықаралық туризм және сервис» кафедрасы: Ғылыми зерттеу жұмыстары «Қазақстан Республикасындағы туристік кластерді дамыту ғылыми-әдістемелік аспектілері», Б-16-09-05 тақырыбында жүргізіледі. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к. Есенова А.Е.

2. Министрлік және дамыту институттар арқылы қаржыландырылған фундаментальды, қолданбалы және қауіпті зерттеулер.

1. 2 765 000 теңге сомаға 2015-2017 жылдарға  "ЖОО базасында дуальды оқыту жүйесіндегі мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктік бір формасы ретінде кәсіпкерлерді ынталандыру механизмін әзірлеу" (Ғылыми жетекші: э.ғ.к., доцент Исаева Г.К. Орындаушылар: Есиркепова А.М., Бейсенова М.У.)

Бюджеттік бағдарлама бойынша: 055 «Ғылыми және/немесе ғылыми-техникалық іс-қимыл», 101 бағдарламасы бойынша «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру».

Ерекшелігі: 156 «Консалтингтік қызметтер мен зерттеулерді төлеу».

Басымдық бойынша: «Елдің зияткерлік әлеуеті».

Басымдық бойынша: «Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық салалардағы фундаментальды және қолданбалы ғылыми зерттеулер».

2.«ОҚО аудандарының ауылдық биолабораториялық кадастрларын өңдеу мен өсімдіктерін биологиялық әдіспен қорғаудың экономикалық тиімділігін бағалау» деп аталатын Ж.Е. Абылғазиеваның жұмысы конкурстан жеңіп, орындауға ҚР БжҒ министирлігінің Ғылым Комитетімен №44 12 ақпан 2015 жылғы келісім шарт жасалды. Сомасы 2618807 теңге.

3.«Разработка способа очистки загрязненных вод с использованием макроскопических нитчатых зеленых водорослей» - Орындаушы – и.ғ.к. Тлеукеев Ж.А.

4.«Разработка способа биологического выщелачивания лантана, церия и неодима из полиметаллических, фосфоросодержащих и свинцово-цинковых отходов юга Казахстана» - ответственный исполнитель – Орындаушы – и.ғ.к. Тлеукеев Ж.А.

3.Халықаралық гранттар есебінен орындалатын ҒЗЖ тақырыптары-

Аға оқытушы Кулакова Л.А. халықаралық білім беру жобасына қатысты: «Водная гармония – интеграция образования, исследований, инновации и предпринимательства», Норвегия жаратылыстану ғылымдары университетімен қаржылануда. 2016 жылғы бюджеті - 67867200 теңге.(2016-2019жж. 238800000теңге)

4.Шаруашылық келісім-шарттар бойынша орындалатын ҒЗЖ тақырыптары.

 1. Испытание композиционных деэмульгаторов серии «Госсильван-3К» для обезвоживания нефти». Орындаушы: Жантасова Д.М. Договор № 17 от 15.09.2016. - 2000000теңге.

2. «Разработка технологий получения новых эффективных материалов для нефтегазовой отрасли из отходов масложировой промышленности». Орындаушы: Жантасова Д.М. Договор № 252 от 03.05.2016. - 43087000теңге.

3. Разработка миниустановки для комплексной переработки арбузов и дынь с получением широкого ассортимента пищевых продуктов и полуфабрикатов. Орындаушы: Жантасова Д.М. Договор № 339-32 от 13.05.2016. -5000000теңге.

5. ҒЗЖ нақты қаржыландырылуы.

Шаруашылық келісім-шарттар бойынша:

 1. Испытание композиционных деэмульгаторов серии «Госсильван-3К» для обезвоживания нефти». Орындаушы: Жантасова Д.М. Договор № 17 от 15.09.2016. - 2000000теңге.

2. «Разработка технологий получения новых эффективных материалов для нефтегазовой отрасли из отходов масложировой промышленности». Орындаушы: Жантасова Д.М. Договор № 252 от 03.05.2016. - 43087000теңге.

3. Разработка миниустановки для комплексной переработки арбузов и дынь с получением широкого ассортимента пищевых продуктов и полуфабрикатов. Орындаушы: Жантасова Д.М. Договор № 339-32 от 13.05.2016. -5000000теңге.

6. Әр түрлі бағдарламаларда орындалатын ҒЗЖ тақырыптары, ғылыми бағдарламалар мен жобалардың орындалуы, оның ішінде  университет басшылық жасайтын ғылыми бағдарламалар мен жобалар –

Шаруашылық келісім-шарттар бойынша:

 1. Испытание композиционных деэмульгаторов серии «Госсильван-3К» для обезвоживания нефти». Орындаушы: Жантасова Д.М. Договор № 17 от 15.09.2016. - 2000000теңге.

2. «Разработка технологий получения новых эффективных материалов для нефтегазовой отрасли из отходов масложировой промышленности». Орындаушы: Жантасова Д.М. Договор № 252 от 03.05.2016. - 43087000теңге.

3. Разработка миниустановки для комплексной переработки арбузов и дынь с получением широкого ассортимента пищевых продуктов и полуфабрикатов. Орындаушы: Жантасова Д.М. Договор № 339-32 от 13.05.2016. -5000000теңге.

7. Түрлі бағдарламалар мен жобалар конкурсында, грант алғандығы жөніндегі жұмыстарға кафедраның талдауы.

Кафедра «Экономика»

2 765 000 теңге сомаға 2015-2017 жылдарға  "ЖОО базасында дуальды оқыту жүйесіндегі мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктік бір формасы ретінде кісіпкерлерді ынталандыру механизмін әзірлеу" (Ғылыми жетекші: э.ғ.к., доцент Исаева Г.К. Орындаушылар: Есиркепова А.М. Бейсенова М.У.).

Инновациялық жобалар дайындалды:

 1. «Производство экологически чистой парфюмерной продукции  на основе пчелиных продуктов на базе ТОО «Пчеловод»».  Орындаушылар:  к.э.н., доцент Илашева С.А., Полежаева И.С., Бекманова Г.У.

2. «Эффективность роста добавленной стоимости в условиях хлопково-текстильного кластера». Орындаушылар: к.э.н., профессор Тулеметова А.С., Калманова Н.М., Досмуратова Э.Е., Шевченко И.И., Жантасова Д.М.

3. «Формирование мясного кластера региона в целях обеспечения продовольственной безопасности (на примере ЮКО)». Орындаушылар: к.э.н., доцент Абдикеримова Г.И., Куланова Д.А., Аширбаева С.Б., Мамытбекова М.К.

4. «Продовольственная безопасность стран Таможенного союза: обоснование целей и стратегические направления сотрудничества». Орындаушылар:Альжанова А.А., Байнеева П.Т., Калманова Н.М.

Кафедра «Халықаралық туризм және сервис»

1. 2 765 000 теңге сомаға 2015-2017 жылдарға  "ЖОО базасында дуальды оқыту жүйесіндегі мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктік бір формасы ретінде кісіпкерлерді ынталандыру механизмін әзірлеу" Жетекшісі:  э.ғ.к., Исаева, орындаушы  Миссюль Е.Э.

2. «Макроскопиялық Жіп тәрізді жасыл балдырлар пайдаланып ластанған суды тазарту үшін әдісін әзірлеу» - жауапты атқарушы - и.ғ.к. Tлеукеев Ж.А.

3. «Лантан биосілтілендіру әдісін әзірлеу, полиметалл туралы церий және неодим, фосфор және қорғасын және мырыш қалдықтарды Оңтүстік Қазақстан» - жауапты атқарушы - и.ғ.к. Tлеукеев Ж.А.

5 инновациялық жобалар дайындалды.

Кафедра «Менеджмент және  маркетинг»

 Менеджмент және маркетинг» кафедрасының ПОҚ-ы ҚР ББҒМ ғылыми жобалар гранттық байқауына қатысу үшін келесі тақырыптар бойынша 6 жоба дайындады:

 1. Өнеркәсіптік негізінде экологиялық таза жержаңғақ  өнімін шығару технологиясын әзірлеу
 2. Оңтүстік Қазақстан аймағында субтропикалық дақылдарының (анар, құрма, інжір) тиімді сорттарын интродукциялау және тарату
 3. Қазақстан Оңтүстігі жағдайында дорпер тұқымы қойларды өсіру және тарату
 4. Оңтүстік Қазақстан облысында  жержаңғақ қайта өңдеу инновациялық технологиялар бойынша өнім шығару
 5. Жергілікті шикізат негізінде мал азығын аз шығындар мен өндіру технологиясы
 6. ОҚО шетелдік және отандық селекция инновациялық жетістіктерін пайдалану есебінен өңтүстік қазақстан меринос өнімділігін арттыру

Кафедра «Қаржы»

2 765 000 теңге сомаға 2015-2017 жылдарға  "ЖОО базасында дуальды оқыту жүйесіндегі мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктік бір формасы ретінде кісіпкерлерді ынталандыру механизмін әзірлеу" Жетекшісі:  э.ғ.к., Исаева

Сонымен бірге кафедрадан 7 жоба дайындалды

Кафедра «Есеп және аудит»

«ОҚО аудандарының ауылдық биолабораториялық кадастрларын өңдеу мен өсімдіктерін биологиялық әдіспен қорғаудың экономикалық тиімділігін бағалау» деп аталатын Ж.Е. Абылғазиеваның жұмысы конкурстан жеңіп, орындауға ҚР БжҒ министирлігінің Ғылым Комитетімен №44 12 ақпан 2015 жылғы келісім шарт жасалды. Сомасы 2618807 теңге.

3 жоба дайындалды.

Кафедра «Экономикалық теория»

Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландырудың 2015-2017 жылдарға арналған байқау-ына қатысуға кафедра оқытушылары 6 өтініш берді:

1. «Разработка организационно-экономического механизма внедрения государственно-частного партнерства в условиях ЮКО». Жетекшісі – э.ғ.к., доцент Утемисова Г.Т.

2. «Адам капиталын жасалатын инвестицияны дамытудың елдің экономикалық өсуіне ықпалын бағалау». Жетекшісі – э.ғ.к., доцент Темирова Ж.Ж.

3. «Оценка влияния глобализации на социально-экономическое развитие Казахстана». Жетекшісі – э.ғ.к., доцент Уразбаева Г.Ж.

4. «Разработка механизмов освоения экологически чистых источников энергии в ЮКО». Жетекшісі – э.ғ.к., доцент Шерстюк В.Ю.

5. «Формирование социально-экономического механизма продовольственного обеспече-ния населения на региональном уровне». Жетекшісі – э.ғ.к., доцент Абишова А.У.

6. «Оценка влияния миграции на социально-экономическое развитие южного региона Казахстана». Жетекшісі – э.ғ.к., доцент Кожамкулова И.Е.

Кафедра «Бизнес және коммерцияландыру»

э.ғ.к., проф. Нурашева К.К. қатысты:

1) Ғылым Қоры арқылы инициативті және тәуекелді жобалардың ашық конкурсы

Жоба тақырыбы: «Разработка модели региональной инновационной системы, направленной на формирование наукоемкой экономики в  Казахстане».

2) ОҚО-ң АӨК саласында инновациялық жобалардың конкурсы «қолданбалы ғылыми зерттеулер» конкурсына

Жоба тақырыбы: «Разработка механизма объединения мелких сельхоз товаропроизводителей для создания кооператива по переработке отходов плодоовощного производства с получением продукции, имеющей высокую добавленную стоимость».

Кафедраның ПОҚ-ы мақсатты-бағдарламалы қаржыландыру конкурсына қатысты:

Қазақстан Республикасының Ғылым және білім министрлігінің ғылым Комитетінің конкурсына 2016-2018 жылдарына ғылыми зерттеулердің гранттық қаржыландыруға келесі ұсыныстар берілді:

 1. Жоба тақырыбы: «Социально-ииновационный потенциал среднего класса Казахстана и его роль в модернизации экономики»

Жетекші: э.ғ.к. аға оқытушы Ибраимова С.С.

Орындаушылар:, э.ғ.к., аға оқытушы Наркулова Ш.А., аға оқытушы Ахелова А.Л., аға оқытушы Кулакова Л.А., PhD докторы,  аға оқытушы Есболова А.Е., МЭФ-15-7нр тобының магистранты Анарбаева С.О.

 1. Жоба тақырыбы: Повышение конкурентоспособности продукции плодоовощных перерабатывающих предприятий АПК ( на материалах ЮКО).

Жетекші: Жадигерова Г.А.

Орындаушылар: PhD докторы, аға оқытушы Жусипова Э.Е., оқытушы Имаш Б., МЭФ 16-7пк тобының магистранты Саметова Г.А., МЭФ 15-7нр магистранты Махан А.

 1. Жоба тақырыбы: Разработка механизмов  и моделей в укрупнения сельскохозяйственных формирований на основе межхозяйственной инвестиционно-иновационной кооперации.

Жетекші: Ускенов М.

Орындаушылар: э.ғ.к., аға оқытушы Сабденова Ж.О., аға оқытушы Ахелова А.Л., PhD докторы,  аға оқытушы Есболова А.Е., МЭФ-16-7пк тобының магистранты Мурамадимов Д.О.

 1. Жоба тақырыбы: Разработка модели региональной инновационной системы, основной на использовании конкурентных преимуществ территорий РК.

Жетекші: Нурашева К.К:

Орындаушылар: PhD докторы, аға оқытушы Жусипова Э.Е. э.ғ.к., аға оқытушы  Жадигерова Г.А. э.ғ.к., аға оқытушы Наркулова Ш.А., МЭФ-16-7пр тобының магистранты Сайназаров Ш.А.

 1. Жоба тақырыбы: Оптимизация занятости в условиях модернизации региональной экономики: теория, методология и механизмы.

Жетекші: Бейсенова М.У.

Орындаушылар: Ибраимова С.С., аға оқытушы Турмаханова Р.Е., Ахелова А.Л., МЭФ-16-7пр тобының магистранты Сайназаров Ш.А.

6.Научная разработка и коммерциализация производства с созданием швейной фабрики на 400 рабочих мест, по пошиву моделей мужских костюмов и школьной формы в Республике Казахстан из натуральных экологический чистых сертифицированных тканей.

Жетекші: Ускенов М.

Орындаушылар: э.ғ.к., аға оқытушы Ибраимова С.С., аға оқытушы Ахелова А.Л., аға оқытушы Турмаханова Р.Е.

Кафедра ПОҚ магистрантермен бірлесе отырып жобаларға, конкурстарға қатысты:

Кафедра ПОҚы магистранттармен бірлесіп «Экономические науки» секциясында «Современные научные исследования и разработки» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының нәтижелері бойынша «Үздік ғылыми жұмыстар» конкурсына (Прага қ., Чехия, 15 сәуір 2017 ж.) қатысып, 1 дәрежедегі дипломдармен марапатталды:

 1. Нуримбетов А.  МЭФ-16-7пр тобы магистранты: «Развитие туристской предпринимательской деятельности в Казахстане».1 дәрежедегі дипломмен марапатталды. Ғылыми кеңесшісі:  э.ғ.к. Ибраимова С.С., э.ғ.к. Наркулова Ш.А.
 2. Ботабек М.. МЭФ-16-7пр тобы магистранты: «Инфраструктура поддержки предпринимательства в Республике Казахстан». 1 дәрежедегі дипломмен марапатталды.

 Ғылыми кеңесшісі:  э.ғ.к. Ибраимова С.С.

15 сәуір 2017 жылы, София қ., Болгарияда өткізілген «Теоретические и практические аспекты научных исследований» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін сертификаттар берілді:

1. Р.Б. Кунанбаевқа– МЭФ-16-7пр тобы магистранты,  М.С. Ботабек– МЭФ -16-нк тобы магистранты.

2. С.С. Ибраимова - э.ғ.к. кафедра меңгерушісі.

8.  Кафедраның негізгі ғылыми және шығармашылық нәтижелері:

«Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызыметкері» құрметті төсбелгісімен

-э.ғ.к., профессор Байнеева П.Т.

-э.ғ.к., доцент Мергенбаева А.Т. марапатталды.

6D050600 Экономика, (PhD) мамандығы бойынша диссертациялар қорғалды:

1. Жусипова Э.Е. Диссертация тақырыбы: «Қазақстандағы тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың экономикалық механизмі: мәселелері мен жетілдіру жолдары (ОҚО материалдарында)» № 452 от 31.03.2017 ж.

2. Есболова А. Е. Диссертация тақырыбы: «Стратегия развития птицепродуктового подкомплекса (на материалах Южно-Казахстанской области)».

К.э.н., доцент Кыдырова Ж.Ш. М.Әуезов атындағы ОҚМУ және была модератором на тренинге «Биоэнергетика и зеленые технологии», организованном ЮКГУ им.М.Ауэзова и АО «Университет Нархоз» АҚ ұйымдастырған «Биоэнергетика және жсыл технологиялар» тренингінде модератор болды (2017 жылы, 13 сәуір).

9. Ғылыми зерттеудің жариялануы, конференцияларға қатысуы

2017 жылының бірінші жылдығында факультеттің ПОҚ 1 оқулық, 32 оқу құралы, 9 монография, 409 ғылыми мақалаларды жариялады, оның ішінде: импакт- фактор журналында - 9, 10 мақала - Республикалық рейтингтік басылымдарда, басқа журналдарда -34, 117 мақала – ҚР-да өткізілген халықаралық конференцияларының еңбек жинақтарында, таяу -9 және алыс шетел конференциясы еңбектерінде – 16, 215 мақала – республикалық, аймақтық және басқа конференциялар еңбек жинақтарында (Қосымша Р).

Э.ғ.к., доцент Демесинова А.А. ««Жасыл» экономиканың тұжырымдамасы: негізгі ережелері және даму болашағы» атты G-Global коммуникативтік алаңында халықаралық конференциясына «Қазіргі коғамдағы альтернативті энергетика: мәселелері мен перспективалар» атты баяндамасын ұсынды (Верхнесилез университеті, Польша, Днепропетровск Университеті, Украина). (22 ақпан 2017 жылы).

Факультеттің  ПОҚ «G-Global»  әлеуметтік желісінде тіркелген, мақалалар жіберіп, барлық  талқылауларына қатысып отырады.

10.  Баспада жарияланған монографиялар - 9

11. Зияткерлік меншік объектілерін – шығармалар, авторлық құқық объектілерін, қорғау

1.Исаева Г.К. «Қаржылық жоспарлау және болжмдау» пәнінен электрондық оқулыққа меншикті қорғау куәлігін алды. 2017ж.

Э.ғ.к., доцент Уразбаева Г.Ж. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің оқытушылары - э.ғ.к., доценттер: Ж.Б. Рахметулина және Т.А. Абылайхановамен бірлесе отырып ағылшын тілінде «Экономическая теория и практика» атты электронды оқулығын дайындады. Оқулыққа деген авторлық құқықтың мемлекеттік тіркеу куәлігінің номері - №1813, ИС005712, 18.08.2016ж.

Келесідей пәндер бойынша дайындалған электронды оқулықтарға авторлық куәлік алу үшін өтініш берілді:

1. Экономикалық емес мамандықтарға арналған «Экономикалық теория негіздері» пәні, авторлары – Мергенбаева А.Т., Оразалиева Э.А., Жуманова Г.М.

2. Экономикалық мамандықтарға арналған «Экономикалық теория» пәні, авторлары – Мергенбаева А.Т., Уразбаева Г.Ж., Жуманова Г.М.

12. ҒЗЖ нәтижелері, өндіріске ендірілген (актімен бекітілген) – 64

13. ҒЗЖ нәтижелері, оқу процесіне ендірілген - 83

14. Ғылыми – зерттеу жұмысының баспасөзде жариялануы - 15

ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмыстары Республикалық рейтингтік басылымдарда,   журналдарында, халықаралық., республикалық және аймақтық конференциялар еңбектер жинақтарында және газеттерде жарияланды.

1. «Экономика»- нарықтағы ең қажетті мамандық. Обылыстық  баспа сөзі «Шымкент келбеті». 2 июнь 2017. Тулеметова А.С., Жакешова А.П.

2. «Экономист по призванию». Обылыстық  баспа сөзі «Панорама Шымкент»,                  2017.    Альжанова А.А.

3. Ускенов М : «Экономика және іскерлік әкімшілік ету- заман талабы», «Төлеби туы» газеті, 2017ж.

4. Казакстанда экологиялық туризмді дамыту ерекшелектері-Оңтустык Азамат № 4-2017; -Кетпен Ж.

5. Туризм как один из самых востребованных на рынке труда или куда пойти учиться, чтобы много зарабатывать- Абабиет ва саньат № 6.

6. Кыдырова Ж.Ш. и др. Основа успеха – в менеджменте.//Панорама Шымкента.-2017.- №44(1480).- с.7     

 1. Статья в газете «Панорама Шымкента», от 31.03.2017, №25 (1461), С. 5. на тему «Бензи-новая метафизика», автор статьи - к.э.н., доцента кафедры Шерстюк В.Ю.
 2. Статья в газете «Шымкент келбеті», (в печати) на тему «Кәсіптік бағдар беру жастарды жұмыспен қамтудың кепілі», автор статьи - к.э.н., доцента кафедры Темирова Ж.Ж..
 3. Бигельдиева З.А., «Как управлять финансами?» опубликовано в Областной гезете  «Панорама Шымкента». №3 (1439)январь 2017 г.
 4. Пазылов Ғ, Кальбаева Н, «Жолдауда банк секторына үлкен міндет тапсырылды» Республиканская общественная газета «Ардақ»,. №6 (721) Декабрь 2016г
 5. Мауленкулова Г.Е. «Үздік оқу орны»  общественно политическая газета «Арыс ақиқатыы» №19 (625) ақпан. 2017ж
 6. Ахметова С.С. В газете «Мақтаарал»  статья «Бүгіні беделді, келешегі кемел білім ордасын таңдаңыз»   07.04.17 г.
 7. Ахметова С.С. В газете «Өркен» статья  «Махаббат, әуен және бухгалтерлік есеп мәңгілік» 15.03.2017г.
 8. Саркулова Н.К., Атенова К.А. в газете «Жетысай» «Оқу орындары шақырады». №20 от 26.05. 2017
 9. Саркулова Н.К., Атенова К.А. в газете «7сыр» «Ежелгі білім ордасы оқуға  шақырады». №22 от 16.05. 2017

15. Факультеттің кадрлық құрамы (Қосымша Б)

16.   Факультетте өткен конференциялар (Қосымша Г).

17. Кафедра бойынша статистикалық мәлімет (Қосымша Д,Е,Ж,И,К,Л,М,Н,П көрсетілген)

18. Ғылыми жетістіктерді марапаттау – жоқ

«Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызыметкері» құрметті төсбелгісімен

-э.ғ.к., профессор Байнеева П.Т.

-э.ғ.к., доцент Мергенбаева А.Т. марапатталды.