Менеджмент и маркетинг

    
    
    
Заведующий кафедрой:
 
Кыдырова Жамиля Шафхатовна
 
Кандидат экономических наук

     
Адрес:  160050, г.Шымкент , Тауке-хана - 5, главный корпус, 409, 410 
Тел/факс:  8(7252) 21-23-67

Профессорско-преподавательский состав

План корректирующих действий (Менеджмент)

План корректирующих действий (Маркетинг)

План корректирующих действий (ГМУ)

 

Тарихы

        «Менеджмент» кафедрасы,  «Экономика,  өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау» кафедрасы негізінде 1996 ж. қалыптасқан. 2000 жылдан бастап  кафедраның штат құрамы көбейгеніне және оқытудың кредиттік технологиясына өтумен байланысты университеттің Ғылыми кеңесі шешімімен «Менеджмент» кафедрасы дербес құрылым ретінде қызмет ете бастады. 2014 -2015 оқу жылында «Менеджмент» және «Маркетинг және экономикалық теория» кафедраларының бірігуінің нәтижесінде «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы болып қайта құрылды.
ПОҚ және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
        «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмысы екі ҒЗЖ негізінде жүргізіледі:
1)   «Оңтүстік Қазақстан аймағының әлеуметтік-экономикалық және экологиялық дамуы»
2)   Управление в социально-экономических системах в условиях форсированного индустриально-инновационного развития экономики».
        Кафедрада ғылыми семинар жұмыс жасайды, онда аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму проблемалары талқыланады.
        Ғылыми іс-әрекеттің нәтижесі ретінде э.ғ.к, доцент  Сейдахметов М.К. «2013 жылдың үздік оқытушысы»гранттың иегері және э.ғ.к., доцент Кыдырова Ж.Ш. «2015 жылдың үздік оқытушысы», э.ғ.к, доцент  Сейдахметов М.К«Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төс белгісімен марапатталды.
        Айдаров Т.А. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті» мерекелік медалға ие болғаның атап  өтуге болады..
        Кафедра ПОҚ халықаралық ғылыми-практикалықконференцияларға (Сейдахметов М.К., Сатымбекова К.Б., Айдаров Т.А., Кыдырова Ж.Ш., Искаков К.К.), республикалық форумдарға (Сулейменова И.А., Сиязбекқызы Б., КарабаеваШ.Ә.) белсенді қатысады.
        Оқытушылар импакт-факторлы рейтингтік журналдарда (Сейдахметов М.К.), ККСОН журналдарында (Сатымбекова К.Б., Айдаров Т.А., Кыдырова Ж.),  алыс және таяу шетелдердегі халықаралық конференциялардың мақалалар жинақтарында өз ғылыми еңбектерін жариялайды (Сейдахметов М.К , Кыдырова Ж.Ш, Сатымбекова К.Б., Айдаров Т.А ). 
        Кафедрада «Стратег» студенттік ғылыми үйірмесі өз жұмысын жүргізеді, оның өкілдерімамандық бойынша түрлі  облыстық және республикалық олимпиадаларменбайқаударға қатысады..
        «Экономика және қаржы» факультетінің студенттік конференциясында (қараша 2015г.) «Менеджмент» секцисы бойынша 30 дан астам белсенді студенттер қатысқан. Баяндамалар зерттелетін проблемаларға көз-қарасы терең екенің байқатты, ал үздіктері дипломға ие болып жариялауға ұсынылды.
        Студенттер жыл сайынғы ғылыми-зерттеу жұмыстарының республикалық байқауына қатысты және 4 курс студенттері г.Екатеринбург қаласында өткен халықаралық олимпиадаға қатысты.
        МЖБ мамандығының  студенттерінен құрылған «Триумф» командасы (Холошенко Н., Халбаева Х., Мулдашева А.)менеджмент бойынша  V Республикалық  олимпиада қатысып  «Самая креативная команда» номинациясына ие болды.
        «Маркетенг» мамандығының студенті Сайрамбай Е. ғылыми жұмысқа белсенді қатысатын студенттердің үздігі болып табылады.  Ол Екатеринбург қаласында өткен IY жастар Евразиялық экономикалық форумына қатысып  «Деловая Евразия» байқауы шеңберінде «Разработка инновационных продуктов в туризме» ғылыми жобасымен 1 орынға ие болды, сондай-ақ «Экономика в тренде» атты медиаөнер фестивалінің 1 дәрежелі дипломанты болып атанды.
        Сайрамбай Е. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде өткен Халықаралық студенттер және жас ғалымдар конференциясына қатысып «Problems and Prospects of the South Kazakhstan economic region after accession of Kazakhstan to the WTO and their solutions»  тақырыбы бойынша баяндамасы үшін  III орынға ие болды.
        Қазіргі таңда Сайрамбай ЕркебұланSILKROUTE жобасы шеңберінде білім алу грантын ұтып алып гранты Эрасмус Мундус стипендиясының иегері ретінде  Падова Университетінде (Италия) оқуын жалғастыруда.

 

Международное сотрудничество 

Декан высшей школы Сейдахметов М.К. с профессором Верхнесилезского экономического университета (Польша)  Стефаном Диркай

Профессор Питсбургского университета (США) проводит лекцию по теме "Менеджмент"

Доцент Молдогазиева Г.М. на повышении квалификации в университете Ньюкасл (Англия) по программе «Өрлеу»

 

Обучение студентов кафедры «Менеджмент және маркетинг» в зарубежном вузе

 

Магистратура

Реализация образовательной программы по специальности 6М050700 - Менеджмент,  6М051100 - Маркетинг осуществляется на основании государственной лицензии № 12019073 от 14.11.2012г. Кафедра имеет обоснованную и последовательную программу развития, разработанную  в  соответствии  со  Стратегическим планом развития ЮКГУ им. Ауэзова, включающую миссию и видение  направленные на достижение поставленных целей и задач. За период реализации образовательной программы было подготовлено более 80 магистров (из них 10 по СУ СНГ). На основе международного соглашения о консорциуме по созданию СУ СНГ реализуется  совместная магистерская образовательная программа, которая обеспечивает перемещение обучающихся с целью развития компетенций необходимых для интеграции в единое образовательное пространство. ЮКГУ им М. Ауезова с 2010 года осуществляет подготовку по двудипломным магистерским программам СУ СНГ и за данный период выпущено более 10 магистрантов, которые продолжили свою научную и трудовую деятельность в различных отраслях народного хозяйства и докторантуре.

Для дальнейшего повышения эффективности подготовки магистрантов кафедра на период до 2020г определяет следующие стратегические приоритеты:

 • развитие форм и улучшение качества образовательных услуг на основе инновационных технологий;
 • обеспечение широкой академической мобильности преподавателей, магистрантов на национальном и международном уровнях;
 • обеспечение иноязычной коммуникативной компетентности ППС кафедры;
 • ориентация на конечный результат

ППС кафедры награждены общественными и государственными наградами. Обладателями государственного гранта и звания «Лучший преподаватель года» являются: к.э.н., доцент  Сейдахметов М.К (2013), к.э.н., доцент Кыдырова Ж.Ш.(2015).

Звание «Лучший доцент» ЮКГУ им М. Ауезова в 2015 году было присуждено к.э.н., доценту Айдарову Т.А. К 70-летию ЮКГУ им М. Ауезова к.э.н., доцент кафедры Айдаров Т.А был награждён юбилейной медалью «ОҚМУ -70 жыл». По итогам 2015-2016 учебного года кафедра «Менеджмент и маркетинг» стала обладателем номинации «Лучшая кафедра ЮКГУ им М. Ауезова».

Кураев Р. и Кокинаева Г. на встрече с аккредитационной комиссией НКАОКО

Зав.кафедрой проводит НИР с магистрантами

Магистрант Цалагов И.Т. на обсуждении решения проблем агропромышленного комплекса

Выпускники - 2017

Выпускники - 2017

В 2014 году кафедра успешно прошла специализированную аккредитацию специальностей магистратуры 6М050700 – Менеджмент, 6М051100 – Маркетинг в НКАОКО (свидетельство SА № 0018/2)

В процессе обучения магистранты проходят научную зарубежную стажировку в следующих ВУЗах: Астраханский государственный университет; Университет Балыкесир (Турция); Верхнесилезский экономический университет (Польша); РГСХА им Тимирязева (Москва); МГУ им М. Ломоносова; РГТУ им. Баумана (Россия), МГРИ-РГГРУ им С. Орджоникидзе (Россия), ВШЭ (Россия), Томский государственный университет и.т.д. В рамках международного сотрудничества для чтения лекций приглашаются ведущие учёные Турции (университеты Акдениз, Кайсери); России (РУДН, НГУ); Белоруссии (БГТУ); Польши.

В 2017 году специальность кафедры успешно прошла национальную аккредитацию Независимого Агенства по Обеспечению Качества образования сроком на 5 лет. В 2017 и  2018 годах образовательная программа специальности 6М052000 – Деловое администрирование заняла 1 место  в рейтинге образовательных программ вузов Казахстана согласно оценке  Независимого Казахстанского Агенства по Обеспечению Качества образования – Рейтинг IQAA. Всего в 2018-2019 учебном году обучаются 16 магистрантов  по профильному и научно-педагогическому направлению. В 2018 году доктор PhD Есболова А.Е. получила грант программы Эрасмус+107 КА в Падуанский Университет (Италия). А также магистранты специальности проходят научную стажировку в Академии Общественных наук, г. Краков Польша,  Лодзинском университете  (Польша), Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова (г. Москва), Университете международного бизнеса г. Алматы, РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» г. Астана, ТарГУ им. М.Х. Дулати г. Тараз, Международном  Казахско-Турецком университете им. Х.А. Яссави г. Туркестан, и др. В 2018 – 2019 учебном году для чтения лекции был приглашен  Филин С.А. Российский экономический университет им. Г.Плеханова г. Москва. Магистранты 1 курса  Султанова Д.М. и Анарбай Б.Б. весеннем семестре в 2018-2019г. проходят обучение по программе академической мобильности Лодзинский университет  (Польша).

   

По работе  практики и УНПК кафедры  «Менеджмент и маркетинг»

С моменты создания кафедра «Маркетинг и менеджмент» тесно сотрудничает с предприятиями и организациями ЮКО. В рамках УНПК готовится проекты для участия в конкурсах на получение государственных грантов. В учебный процесс привлекаются специалисты государственных учреждении, предприятий отраслей сельского хозяйство. В целях углубления знаний, науки и производственной интеграции ППС кафедры проходят повышения квалификаций на предприятиях: ТОО «NUR&ADIL», ТОО «Прод&Групп-2050» и ТОО «Асель».

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» организовала и провела встречу на тему «Модернизация государственного управления - это отражение демократических ценностей». Цель встречи является обсуждение обращения Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. по вопросу "Перераспределение полномочий между ветвями власти". Были прослушаны доклады на темы: "Повышение профессионального уровня государственных служащих", "Пути совершенствования казахстанской модели государственной службы", а также рассмотрены вопросы студентов. На встрече со студентами специальности 5В051000 – «Государственное и местное управление» приняли участие руководители и специалисты государственных органов Южно-Казахстанской области (Департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области, Центр по подготовке государственных служащих акимата Южно-Казахстанской области, АкиматАбайского района города Шымкент, Управление внутренней политики Южно-Казахстанской области, Департамент молодёжной политики и воспитательной работы Южно-Казахстанского государственного университета имениМ. Ауезова). В Южно-Казахстанском государственном университете имени М. Ауезова прошла лекция секретаря партии "Нуротан" Абрахимова Габидоллы Рахматуллаевича для студентов специальности 5В051000 – «Государственное и местное управление». Рассказав студентам о государственной службе, государственных функциях и государственном управлении городской аким ответил на вопросы молодёжи.

Учебно-методическая работа

Учебно-методическая работа является основной частью при реализации образовательных программ. Ее целью является повышение педагогической профессиональной квалификации, учебно-методической, аналитической, информационный деятельности ППС.

Профессорско-педагогическим составом кафедры в целях методического обеспечения образовательных программ 5В050700 – Менеджмент, 5В051000 – Государственное  и местное управление, 5В051100 – Маркетинг, 6М050700 – Менеджмент, 6М051100 – Маркетинг были изданы 7 учебных пособий, более 36 электронных учебников,  66 методических указаний, более 10 кейсов и деловых игр, более 22 сборников лекций.

 

Научно – исследовательская работа кафедры "Маркетинг и менеджмент"

На кафедре «Менеджмент и маркетинг» выполняется научно – исследовательская работа по госбюджетной теме: «Управление социально-экономическим развитием Южного региона в условиях новой экономической политики». Результаты НИР актино внедряются  производство и учебный процесс. Ежегодно число актов внедрения результатов научных исследований составляет 15, в учебный процесс –превышает 10. В том числе рассматриваются следующие предприятия:

 • Результаты научных исследований по интродукции новых эффективных сортов и проблемам их сбыта на территории ЮКО внедрены в производственную деятельность ТОО «Юг-Асар» (к.э.н. Айдаров Т.А.); 
 •    Результаты научных исследований по вопросам применения эффективнх методов повышения урожайности винограда внедрены в производственную деятельность «Компания «Баглан» ЖШС (к.э.н. Айдаров Т.А.); 
 •    Результаты научных исследований по проблемам безопасности продовольственных продуктов внедрены в производственную деятельность ТОО «Баба-хан» (к.э.н. Айдаров Т.А., ст.препод. Жанабаева Г.М.);
 •    Результаты научных исследований по проблемам повышения продуктивности южноказахских мериносов внедрены в производственную деятельность  крестьянского хозяйства «ОДИЛ» (к.э.н. Айдаров Т.А., к.э.н. Кыдырова Ж.Ш, магистр Карибов В.М.);
 •    Результаты научных исследований по вопросам оптимизации сельскохозяйственного производства внедрены в производственную деятельность  ТОО «Магистраль-Агро» (к.э.н. Айдаров Т.А., препод. Касымова З.К.);
 •    Результаты научных исследований по вопросам переработки продукции сельского хозяйства внедрены в производственную деятельность  ТОО «АкарысБекарыс» (к.э.н. Айдаров Т.А., аға оқытушы Тулеева А.Ж.);
 •    Результаты научных исследований по моделированию аграрной политики с применением кластерного подхода СПК «Био-Агро» (к.э.н. Айдаров Т.А., к.э.н. Кыдырова Ж.Ш., к.э.н. Демесинова А.А.).

Результаты НИР публикуются в трудах научно-практических конференций и открытой печати, вместе с тем применяются при выполнении дипломных и курсовых работ, проведении лекционных и практических занятий. ППС кафедры «Менеджмент и маркетинг» ежегодно участвуют в грантовом конкурсе научных проектов МОН РК по различным темам, в том числе:

 1. Разработка технологии получения экологически чистой продукции арахиса на промышленной основе
 2. Интродкция и распространение эффективных сортов субтропических культур (гранаты, хурма, инжир) на территории Южно-Казахстанской области
 3. Разведение и распространение овец породы дорпер в условиях юга Казахстана.
 4. Получение продукции переработки арахиса по инновационным технологиям в Южно-Казахстанской области
 5. Низкозатратная технология производства кормов на основе местного сырья
 6. Повышение продуктивности южноказахских мериносов за счет использования инновационных достижений зарубежной и отечественной селекции в ЮКО

Студенты проявляют ежегодно свою находчивость и креативность на дебатах, семинарах, олимпиадах и научных конкурсах как на уровне факультета, университета, так и на уровне республики, а также в странах дальнего зарубежья. Студенты активно участвуют в работе студенческих научных конференций, проводимых в университете, в ведущих вузах страны и за рубежом. Число докладов, предложенных студентами, принявшими участие в университетской научной конференции, за 3 последних года составило 121. Опубликованы 63 статьи в сборнике трудов научной студенческой конференции вуза. На ежегодный республиканский конкурс НИРС МОН РК студентами специальностей «ГМУ», «Менеджмент», «Маркетинг» были представлены 4 проекта по проблемам развития АПК ЮКО, инвестиционной деятельности как в стране, так и в регионе, управлению кадрами на предприятиях, совершенствованию сбытовой политики на предприятиях ЮКО.

 

Исследовательская работа студентов

Студенты приняли участие в республиканском конкурсе ежегодных научно-исследовательских работ, студенты 4-го курса приняли участие в международной олимпиаде «Триумф» в Екатеринбурге. Студенты специальности в команде M & E (Холошенко Н., Халбаева Х., Мулдашев А.) выиграли номинацию «Самая креативная команда». Студент специальности «Маркетинг» Сайрамбай Е. является одним из лучших студентов, которые активно участвует в научной работе, принял участие в Евразийском экономическом форуме, проходившем в Екатеринбурге в рамках конкурса «Развитие инновационного туризма» «Бизнес-Евразии» занял 1-е место в научном проекте.Сайрамбай Е. также принял участие в Евразийском национальном университете в Международной конференции студентов и молодых ученых  с темой «Проблемы и перспективы экономического района Южно-Казахстанской после вступления Казахстана в ВТО и их решений» и выиграл III место по данной теме. В настоящее время Сайрамбай Эркебулан учится в Университете Падуи (Италия) в качестве стипендиата стипендии Erasmus Mundus для SILKROUTE.

 

Воспитательная работа