Менеджмент и маркетинг

    
    
    
Заведующий кафедрой:
 
Кыдырова Жамиля Шафхатовна
 
Кандидат экономических наук

     
Адрес:  160050, г.Шымкент , Тауке-хана - 5, главный корпус, 409, 410 
Тел/факс:  8(7252) 21-23-67

Профессорско-преподавательский состав

План корректирующих действий (Менеджмент)

План корректирующих действий (Маркетинг)

План корректирующих действий (ГМУ)

 

Тарихы

        «Менеджмент» кафедрасы,  «Экономика,  өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау» кафедрасы негізінде 1996 ж. қалыптасқан. 2000 жылдан бастап  кафедраның штат құрамы көбейгеніне және оқытудың кредиттік технологиясына өтумен байланысты университеттің Ғылыми кеңесі шешімімен «Менеджмент» кафедрасы дербес құрылым ретінде қызмет ете бастады. 2014 -2015 оқу жылында «Менеджмент» және «Маркетинг және экономикалық теория» кафедраларының бірігуінің нәтижесінде «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы болып қайта құрылды.
ПОҚ және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
        «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмысы екі ҒЗЖ негізінде жүргізіледі:
1)   «Оңтүстік Қазақстан аймағының әлеуметтік-экономикалық және экологиялық дамуы»
2)   Управление в социально-экономических системах в условиях форсированного индустриально-инновационного развития экономики».
        Кафедрада ғылыми семинар жұмыс жасайды, онда аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму проблемалары талқыланады.
        Ғылыми іс-әрекеттің нәтижесі ретінде э.ғ.к, доцент  Сейдахметов М.К. «2013 жылдың үздік оқытушысы»гранттың иегері және э.ғ.к., доцент Кыдырова Ж.Ш. «2015 жылдың үздік оқытушысы», э.ғ.к, доцент  Сейдахметов М.К«Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төс белгісімен марапатталды.
        Айдаров Т.А. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті» мерекелік медалға ие болғаның атап  өтуге болады..
        Кафедра ПОҚ халықаралық ғылыми-практикалықконференцияларға (Сейдахметов М.К., Сатымбекова К.Б., Айдаров Т.А., Кыдырова Ж.Ш., Искаков К.К.), республикалық форумдарға (Сулейменова И.А., Сиязбекқызы Б., КарабаеваШ.Ә.) белсенді қатысады.
        Оқытушылар импакт-факторлы рейтингтік журналдарда (Сейдахметов М.К.), ККСОН журналдарында (Сатымбекова К.Б., Айдаров Т.А., Кыдырова Ж.),  алыс және таяу шетелдердегі халықаралық конференциялардың мақалалар жинақтарында өз ғылыми еңбектерін жариялайды (Сейдахметов М.К , Кыдырова Ж.Ш, Сатымбекова К.Б., Айдаров Т.А ). 
        Кафедрада «Стратег» студенттік ғылыми үйірмесі өз жұмысын жүргізеді, оның өкілдерімамандық бойынша түрлі  облыстық және республикалық олимпиадаларменбайқаударға қатысады..
        «Экономика және қаржы» факультетінің студенттік конференциясында (қараша 2015г.) «Менеджмент» секцисы бойынша 30 дан астам белсенді студенттер қатысқан. Баяндамалар зерттелетін проблемаларға көз-қарасы терең екенің байқатты, ал үздіктері дипломға ие болып жариялауға ұсынылды.
        Студенттер жыл сайынғы ғылыми-зерттеу жұмыстарының республикалық байқауына қатысты және 4 курс студенттері г.Екатеринбург қаласында өткен халықаралық олимпиадаға қатысты.
        МЖБ мамандығының  студенттерінен құрылған «Триумф» командасы (Холошенко Н., Халбаева Х., Мулдашева А.)менеджмент бойынша  V Республикалық  олимпиада қатысып  «Самая креативная команда» номинациясына ие болды.
        «Маркетенг» мамандығының студенті Сайрамбай Е. ғылыми жұмысқа белсенді қатысатын студенттердің үздігі болып табылады.  Ол Екатеринбург қаласында өткен IY жастар Евразиялық экономикалық форумына қатысып  «Деловая Евразия» байқауы шеңберінде «Разработка инновационных продуктов в туризме» ғылыми жобасымен 1 орынға ие болды, сондай-ақ «Экономика в тренде» атты медиаөнер фестивалінің 1 дәрежелі дипломанты болып атанды.
        Сайрамбай Е. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде өткен Халықаралық студенттер және жас ғалымдар конференциясына қатысып «Problems and Prospects of the South Kazakhstan economic region after accession of Kazakhstan to the WTO and their solutions»  тақырыбы бойынша баяндамасы үшін  III орынға ие болды.
        Қазіргі таңда Сайрамбай ЕркебұланSILKROUTE жобасы шеңберінде білім алу грантын ұтып алып гранты Эрасмус Мундус стипендиясының иегері ретінде  Падова Университетінде (Италия) оқуын жалғастыруда.

 

Международное сотрудничество 

Декан высшей школы Сейдахметов М.К. с профессором Верхнесилезского экономического университета (Польша)  Стефаном Диркай

Профессор Питсбургского университета (США) проводит лекцию по теме "Менеджмент"

Доцент Молдогазиева Г.М. на повышении квалификации в университете Ньюкасл (Англия) по программе «Өрлеу»

 

Обучение студентов кафедры «Менеджмент және маркетинг» в зарубежном вузе

 

Магистратура

Реализация образовательной программы по специальности 6М050700 - Менеджмент,  6М051100 - Маркетинг осуществляется на основании государственной лицензии № 12019073 от 14.11.2012г. Кафедра имеет обоснованную и последовательную программу развития, разработанную  в  соответствии  со  Стратегическим планом развития ЮКГУ им. Ауэзова, включающую миссию и видение  направленные на достижение поставленных целей и задач. За период реализации образовательной программы было подготовлено более 80 магистров (из них 10 по СУ СНГ). На основе международного соглашения о консорциуме по созданию СУ СНГ реализуется  совместная магистерская образовательная программа, которая обеспечивает перемещение обучающихся с целью развития компетенций необходимых для интеграции в единое образовательное пространство. ЮКГУ им М. Ауезова с 2010 года осуществляет подготовку по двудипломным магистерским программам СУ СНГ и за данный период выпущено более 10 магистрантов, которые продолжили свою научную и трудовую деятельность в различных отраслях народного хозяйства и докторантуре.

Для дальнейшего повышения эффективности подготовки магистрантов кафедра на период до 2020г определяет следующие стратегические приоритеты:

  • развитие форм и улучшение качества образовательных услуг на основе инновационных технологий;
  • обеспечение широкой академической мобильности преподавателей, магистрантов на национальном и международном уровнях;
  • обеспечение иноязычной коммуникативной компетентности ППС кафедры;
  • ориентация на конечный результат

ППС кафедры награждены общественными и государственными наградами. Обладателями государственного гранта и звания «Лучший преподаватель года» являются: к.э.н., доцент  Сейдахметов М.К (2013), к.э.н., доцент Кыдырова Ж.Ш.(2015).

Звание «Лучший доцент» ЮКГУ им М. Ауезова в 2015 году было присуждено к.э.н., доценту Айдарову Т.А. К 70-летию ЮКГУ им М. Ауезова к.э.н., доцент кафедры Айдаров Т.А был награждён юбилейной медалью «ОҚМУ -70 жыл». По итогам 2015-2016 учебного года кафедра «Менеджмент и маркетинг» стала обладателем номинации «Лучшая кафедра ЮКГУ им М. Ауезова».

Кураев Р. и Кокинаева Г. на встрече с аккредитационной комиссией НКАОКО

Зав.кафедрой проводит НИР с магистрантами

Магистрант Цалагов И.Т. на обсуждении решения проблем агропромышленного комплекса

Выпускники - 2017

Выпускники - 2017

В 2014 году кафедра успешно прошла специализированную аккредитацию специальностей магистратуры 6М050700 – Менеджмент, 6М051100 – Маркетинг в НКАОКО (свидетельство SА № 0018/2)

В процессе обучения магистранты проходят научную зарубежную стажировку в следующих ВУЗах: Астраханский государственный университет; Университет Балыкесир (Турция); Верхнесилезский экономический университет (Польша); РГСХА им Тимирязева (Москва); МГУ им М. Ломоносова; РГТУ им. Баумана (Россия), МГРИ-РГГРУ им С. Орджоникидзе (Россия), ВШЭ (Россия), Томский государственный университет и.т.д. В рамках международного сотрудничества для чтения лекций приглашаются ведущие учёные Турции (университеты Акдениз, Кайсери); России (РУДН, НГУ); Белоруссии (БГТУ); Польши.

В 2017 году специальность кафедры успешно прошла национальную аккредитацию Независимого Агенства по Обеспечению Качества образования сроком на 5 лет. В 2017 и  2018 годах образовательная программа специальности 6М052000 – Деловое администрирование заняла 1 место  в рейтинге образовательных программ вузов Казахстана согласно оценке  Независимого Казахстанского Агенства по Обеспечению Качества образования – Рейтинг IQAA. Всего в 2018-2019 учебном году обучаются 16 магистрантов  по профильному и научно-педагогическому направлению. В 2018 году доктор PhD Есболова А.Е. получила грант программы Эрасмус+107 КА в Падуанский Университет (Италия). А также магистранты специальности проходят научную стажировку в Академии Общественных наук, г. Краков Польша,  Лодзинском университете  (Польша), Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова (г. Москва), Университете международного бизнеса г. Алматы, РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» г. Астана, ТарГУ им. М.Х. Дулати г. Тараз, Международном  Казахско-Турецком университете им. Х.А. Яссави г. Туркестан, и др. В 2018 – 2019 учебном году для чтения лекции был приглашен  Филин С.А. Российский экономический университет им. Г.Плеханова г. Москва. Магистранты 1 курса  Султанова Д.М. и Анарбай Б.Б. весеннем семестре в 2018-2019г. проходят обучение по программе академической мобильности Лодзинский университет  (Польша).

Деловое администрирование

На кафедре «Менеджмент и маркетинг» осуществляется подготовка магистрантов по специальности 6М052000 (7М04170) – Деловое администрирование с 2014 года, по профильному и научно-педагогическому  направлениям на основании ГОСО послевузовского образования, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604  по профильному и научно-педагогическому направлению, которые устанавливают требования к содержанию образования и уровню подготовки магистрантов. Лицензия на право ведения образовательной деятельности по специальностям 6М052000 (7М04170) – Деловое администрирование  №12019073 от 14.11.2012г.

В 2017 году специальность 6М052000 – Деловое администрирование успешно прошла специализированную аккредитацию НКАОКО сроком на 5 лет.

Специальность 6М05200 (7М04170) – Деловое администрирование является одной из самых востребованных экономических специальностей Казахстана  и соответствует потребностям международной и национальной экономики. В РК подготовку магистрантов по данной специальности осуществляют всего 8 крупнейшихВУЗов РК, в том числе Нархоз, Алматы менеджмент университет, КазНТУим.Сатпаева, UIB (Международный университет бизнеса).

Среди всех перечисленных ВУЗов специальность Деловое администрирование ЮКГУ им. М.Ауэзова занимает 1 местов рейтинге  образовательных программ вузов РК НКАОКО в 2017-2018 уч.году и 2018-2019 уч.году.

Ежегодно наблюдается положительная динамика набора магистрантов на данную специальность, что объясняется востребованностью магистров специальности Деловое администрирование на рынке труда:

Учебный год

Поступило всего (чел)

В том числе грант (чел)

2014-2015

11

2

2015-2016

17

2

2016-2017

21

2

2017-2018

27

2

2018-2019

10

2

2019-2020

3

-

В учебный процесс внедрены современные педагогические технологии и новые методы обучения, средства активизации познавательной деятельности. Учебные занятия проводятся в активных творческих формах с использованием современных образовательных технологий: кейс-стади, симуляционные игры, деловые игры, обучающие компьютерные программы, видеофильмы, веб-сайты интернет.

СРО учитывает возможности магистранта и направлена на самостоятельное обучения магистранта, подразделяется на СРМП и СРМ. СРМП внесена в расписания занятий, а по СРМ составлен график проведения по каждой дисциплине. Темы СРМ и СРМП отражены в силлабусах, там же приведен ГКЗ с указанием графика контроля СРМ.

В 2017-2018, в 2018-2019 учебных годах на выпускающей кафедре проводились мастер – классы по применению инновационных, интерактивных методов обучения. ППС кафедры активно применяет инновационные, интерактивные методы обучения в ходепреподавания дисциплин, имеются планы работы и протоколы методического семинара.

 20 ноября 2019 года д.э.н., профессор кафедры Бейсенова М.У. на уровне Высшей школы  «Управление и бизнес» провела мастер-класс на тему: Инновационные интерактивные методы обучения» с приглашением ППС.

На уровне ЮКГУ им.М.Ауэзова ежегодно проводится Междунарожный форум педагогов-новаторов, в рамках которого презентуются мастер-классы по  применению современных методик преподавания. В 2018 и в 2019 году такие мастер - классы провели к.э.н., доценты кафедры «Менеджмент и маркетинг» Кыдырова Ж.Ш., Сатымбекова К.Б.

23 января 2020 года преподаватели кафедры Бейсенова М.У., Кыдырова Ж.Ш. и Ибраимова С.С. принимали участие в работе ІІІ женского Бизнес-форума «Женщина и бизнес-новые возможности-2020» и по его результатам провели на кафедре мастер-класс по применению бизнес-кейсов и креативных форм преподавания спецдисциплин

2. Выполнение педагогической нагрузки

В настоящее время образовательная программа обеспечена высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, представленным 2 докторами экономических наук, 12 кандидатами экономических наук, 2 докторами PhD. В составе ППС кафедры имеются 4 преподавателя обладателей звания «Лучший преподаватель ВУЗа РК»: д.э.н., профессорБейсенова М.У., к.э.н., доцентыСейдахметовМ.К., Кыдырова Ж.Ш., Куланова Д.А.

Таблица 1  Состав ППС ведущих занятия в магистратуре

Ф.И.О преподавателя
Учёнаястепень, звание
Научно - педстажработы
1
Бейсенова М.У.
д.э.н., профессор
45
2
Курманбаев С.
д.э.н., профессор
16
3
Кыдырова Ж.Ш
к.э.н., доцент
25
4
Сейдахметов М.К
к.э.н., доцент
33
5
Ибраимова С.С.
к.э.н., доцент
25
6
Сатымбекова К.Б.
к.э.н., доцент
20
7
Наркулова Ш.А.
к.э.н., доцент
17
8
Демесинова А.А
к.э.н., доцент
29
9
Айдаров Т.А
к.э.н., доцент
23
10
Даурбаева М.О
к.э.н., доцент
21
11
Молдагазиева Г.М
к.э.н., доцент
27
12
Атенова А.М
к.э.н., доцент
37
13
Абдрахманова А
доктор PhD
3
14
Куланова Д.А
к.э.н., доцент
16
Доля преподавателей, ведущих занятия на казахском языке составляет 90%. Все преподаватели имеют базовое образование по данной специальности.
Учебная деятельность кафедры «Менеджмент и маркетинг» осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, учебными планами специальностей и плановой нагрузкой кафедры.

Контроль за выполнением педагогической нагрузки осуществлялся на основании расписания занятий, заполнения журнала учета педагогической нагрузки и сведения о выполнении учебной нагрузки (ежемесячной, полугодовой и годовой).

3. Планирование работы магистрантов

Ежегодно магистранты специальности 6М052000 (7М04170) – Деловое администрирование принимают  участие по соответствующим направлениям госбюджетной НИР по следующим темам

Таблица 2. Перечень тем магистерских диссертаций

Тема магистерской диссертаций

Ф.И.О магистранта

Ф.И.О научного руководителя

 

Образовательная программа 7М04170 – Деловое администрирование

1

Особенности развития малого и среднего бизнеса в сфере E-commerce

Асыкбаев М.Н.

Ибраимова С.С.

2

Управление стратегическими изменениями в организации (на примере рынка телекоммуникаций)

Мамедьяров Н.Е.

Сатымбекова К.Б.

3

Особенности организации бизнеса в сфере производства и реализации лекарственного сырья

Сейтбек А.А.

Даурбаева М.У

 

Образовательная программа 6М052000 – Деловое администрирование

1

Стратегия развития инновационных процессов в животноводстве (на материалах

Султанова Д. М.

Ускенов М.

доцент, э.ғ.к.

2

Стратегия активизации в предпринимательскую деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья

Аман Ұ.Н.

Бейсенова М. У.

э.ғ.д., профессор

3

Механизмы повышения конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий (на материалах предприятий  Туркестанской области)

Ниязқұл М. Т.

Жусипова Э.Е.

PhD

4

Разработка стратегии развития производства молока  и молочной продукции в целях привлечения стратегических инвесторов

Қылышбек Р. Р.

Сатымбекова К. Б.

э.ғ.к., доцент.

5

Стратегияразвития менеджмента качества на основе совершенствования корпоративной культуры

Садық А. Е.

Бейсенова М.У.

э.ғ.д., профессор

6

Система управления персоналом в условиях организации предприятия

Анарбай Б.Б.

Наркулова Ш. А.

э.ғ.к., аға оқытушы

Актуальность тем магистерских работ соответствует направлениям социально – экономического развития региона и страны, отражают современное состояние управления и бизнеса, тенденции развития национальной экономики и отдельных аспектов предпринимательства в отраслях экономики, а качество выполненных диссертационных работ соответствует всем требованиям, по всем темам имеются акты внедрения

Тематика диссертационных работ составляется с учетом специфики специальности рассматривается и обновляется ежегодно не менее 50%, диссертационные работы.

Выполнение магистерской диссертации проводилось в соответствии с  индивидуальным планом магистранта и методических рекомендаций по организации, написанию и защите магистерских диссертаций (ДАВ, ИПВО ЮКГУ им М. Ауезова, 2018).

4. Организация контроля знаний обучающихся 

Таблица 3. Успеваемость магистрантов кафедры за 2019-2020 уч.год

Группы

Количество магистрантов

Абсолютная успеваемость %

Всего

В том числе

По рейтингам

По сессии

грант

Комм

1

МЭФ-19-7пр

3

-

3

100

100

2

МЭФ-18-7нк

6

4

2

100

100

Всего

9

4

5

100

100

Защита магистерской диссертации осуществлялся в соответствии с ГОСО послевузовского образования, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604«Об утверждении Правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся в высших учебных заведениях». Защита магистерской диссертации проводился следующим составом ГАК:

Председатель комиссии

Ыдырыс С., д.э.н, профессор МКТУ им. Х.А. Яссауи

Члены ГАК:   Сейдахметов М.К.

Кыдырова Ж.Ш.

Тулеметова Ж.Ш.

Айтымбетова А.Н.

Сейтбекова С.Т.

Секретарь – Мауленкулова Г.Е.

Магистранты показывают высокие знания по общенаучным и специальным дисциплинам, демонстрируют применение знаний фундаментальных и конкретных экономических наук для решения профессиональных задач, умение пользоваться специальной и справочной литературой в соответствии с компетенциями.

Уровень подготовки магистрантов специальности6М052000 (7М04170) – Деловое администрированиесоответствует требованиям ГОСО послевузовского образования.

5. Организация методической работы в системе послевузовского образования

В начале учебного года рассматриваются и утверждаются план методических семинаров.

Ежегодно методическая работа кафедры проводится в соответствии с  индивидуальными планами преподавателей, планом издания УМЛ на текущий учебный год.

По всем дисциплинам кафедры, основных компонентов и компонентов по выбору имеются типовые учебные программы, обеспеченность которыми составляет 100%, разработаны УМКД, в соответствии с МОП.

В соответствии с требованиями кредитной технологии обучения по данной специальности имеется утвержденный каталог элективных дисциплин.

Ежегодно на кафедре проводится  анализ методической обеспеченности учебного процесса на государственном языке.

5.  Выполнение плана издания УМЛ по магистратуре 2019-2020 уч.году

6. Организация НИР магистрантов

НИР магистрантов осуществляется в соответствии с индивидуальными   планами, утвержденными учеными советами факультета и вуза.

Магистранты принимают активное участие в выполнении госбюджетной НИР кафедры, проводят  обработку полученных результатов, а также  разрабатывают наглядные пособия и иные средства обучения, участвуют в разработке учебно-методической литературы, участвуют в подготовке отчетов по НИР.

На заседаниях кафедры и совета факультета проходит заслушивание  отчетов по  выполнению  индивидуальных  планов работы магистрантов.

Таблица 4. Список публикаций магистрантов специальности 6М052000 (7М04170) – Деловое администрирование

Ф.И.О. обучающегося

курс

Выходные данные

научный руководитель

1

Сейтбек А

1

Организация производства и реализации лекарственного растительного сырья как перспективное направление казахстанских аграрных предприятий. Вестник научных конференций, 2020, №4-3 (56), Вологда

Даурбаева М.У

2

Асыкбаев М.Н.

1

Возможности развития МСБ в электронной коммерции РК // Сб.трудов международной науч-практ конференции «Актуальные вопросы современных исследований», 9.06.2020 - Editura «Liceul»

(Kishinev, Moldavia)

Ибраимова С.С.

3

Мамедияр Н

1

Управление стратегическими изменениями в организации МНПК: Наука, образование, общество. Тамбов, 30 мая 2020г

Сатымбекова К.Б

4

Анарбай Б

2

Assessment of busness activity of the regionvМатериалы ICITE, Shymkent, 28 November, 2018y,

Наркулова Ш.А.

5

Анарбай Б

2

Анализ системы управления персаналом на предприятии Сб  трудов  МНПК «Наука высших школ 2020», Университет  Мирас , г. Шымкент,2020

Наркулова Ш.А.

6

Султанова Д

2

Қазақстанның аграрлық саласында инновациялық қызметтің дамуы. Сб  трудов  МНПК «Наука высших школ 2020», Университет  Мирас ,

г. Шымкент,2020

Ускенов М

7

Султанова Д

2

Мал шаруашылығында инновациялық қызметті дамыту жолдары. Сб трудов  МНПК «Наука высших школ 2020», Университет  Мирас ,

г. Шымкент,2020

Ускенов М

8

Аман Ұ

2

Factors affecting the employment of persons with disabilities. //Труды МНПК «Ауэзовские чтения – 18: духовное наследие великого Абая» к 175-летию Абая Кунанбаева, 70-75стр.

Бейсенова

М. У.

9

Аман Ұ

2

Факторы влияния менеджмента качества на корпоративное управление// Труды МНПК «Ауэзовские чтения – 18: духовное наследие великого Абая» к 175-летию Абая Кунанбаева, 273-276стр.

Бейсенова

М. У.

10

Аман Ұ

2

Improving corporate culture formation processes// Труды МНПК «Ауэзовские чтения – 18: духовное наследие великого Абая» к 175-летию Абая Кунанбаева, 276-279стр.

Бейсенова

М. У.

11

Ниязкулова М

2

Increase of efficiency of the enterprises for the production of dairy products based on price management //Материалы ICITE, Shymkent, 28 November, 2018y.

Жусипова Э.Е.

12

Ниязкулова М

2

Theoretical bases of increasing milk productivity. Development of the enterprise on the basis of value assessment //Материалы ICITE, Shymkent,28 November, 2018y

Жусипова Э.Е.

13

Кылышбек Р

2

Cognitive technologies in the management of economic growth of  agriculture in Russia// Труды  МНПК «Ауэзовские чтения-17: Новые импульсы науки и  духовности в мировом пространстве»  Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауэзова.2019

Сатымбекова К.Б

14

Кылышбек Р

2

Агроөнеркәсіп кешененің тұрақты дамуының экономикалық механизмін жетілдіру. Труды  МНПК «Ауэзовские чтения-18: Духовное наследие великого Абая». К 175 летию Абая Кунанбаева.Шымкент.ЮКГУ им.М.Ауэзова.2020.-276с

Сатымбекова К.Б

15

Садык А

2

Факторы влияния менеджмента качества на корпоративное управление // Труды  МНПК «Ауэзовские чтения-18: Духовное наследие великого Абая». К 175-летия Абая Кунанбаева.

.Шымкент.ЮКГУ им.М.Ауэзова.2020.-273с.

Бейсенова М. У.

16

Садык А

2

Совершенствование процессов формирования корпоративной культуры // Труды  МНПК «Ауэзовские чтения-18: Духовное наследие великого Абая». К 175-летия Абая Кунанбаева.Шымкент.ЮКГУ им.М.Ауэзова.2020.-276с

Бейсенова

М. У.

7. Организация и проведение практики

Согласно ГОСО педагогическая и исследовательская практики проводятсясогласно учебного плана и графика учебного процесса на текущий учебный год.