2018 жылы М.Әуезов атындығы ОҚМУ түлектері туралы 5В050900 "Қаржы" мамандығы бойынша мәліметтер

 2018 жылы М.Әуезов атындығы ОҚМУ түлектері туралы 5В050900 "Қаржы" мамандығы бойынша мәліметтер