"Экономика" - ОПҚ

 

Профессор-оқытушылар құрамы

2020-2021 оқу жылында кафедраның ПОҚ жалпы саны 26 адамды құрады. Штаттық оқытушылардың үлесі 80,8% құрайды, өйткені кафедра құрамында 21 штаттық оқытушы және 5 қосымша оқытушы бар

2020-2021 оқу жылында ғылыми дәрежесі бар оқытушылардың үлесі ПОҚ санының 53,8%-ын құрады. Кафедрада 3 э.ғ.д., профессорлар, 1 PhD докторы, 10 э.ғ.к. (профессорлар, доценттер, аға оқытушылар), 8 магистр (аға оқытушылар, ғылыми және академиялық дәрежесі жоқ 1 аға оқытушы, 3 магистр (оқытушы) жұмыс істейді. Мемлекеттік тілде сабақ жүргізе алатын оқытушылардың үлесі оқытушылардың штат санының 88,5%-ын құрайды. ПОҚ-ның барлық құрамы "Экономика" мамандығының даярлық бейініне сәйкес келетін базалық білімі бар. ПОҚ орташа жасы - 48,2 жасты құрайды.

Кафедра 5 оқытушылары: Альжанова А.А., Досмуратова Э.Е., Полежаева И.С., Есболова А.Е., Шевченко И.И.  экономикалық және техникалық мамандықтар  үшін сабақты ағылшын тілінде жүргізеді.

Тулеметова Айгүл Саиновна
Э.ғ.к., профессор
Кафедра меңгерушісі
Бас ғимарат, 422 кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail:  
Ниязбекова Роза Калманбаевна
Э.ғ.д., профессор
Бас ғимарат, 417 кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail:   nrk52@mail.ru
Есіркепова Алтын Махмудовна
Э.ғ.д., профессор
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail: essirkepova@mail.ru
Колотаева Людмила Петровна
Э.ғ.к., доцент
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail: kolotaeva27@mail.ru
Жакешова Аймжан Пашкеновна
Э.ғ.к., профессор
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
Илашева Сәуле Ашуровна
Э.ғ.к., доцент
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail: ilasheva@mail.ru
Байнеева Парида Тұрғұнбаевна
Э.ғ.к., профессор
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail: b.farida_kz@mail.ru

Aбдикеримова Гүлжанар Иманбайқызы

Э.ғ.к., доцент
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail: abdikerimova71@mail.ru

 

Полежаева Инна Сергеевна
Э.ғ.к., доцент
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail: inna-shim@mail.ru
Альжанова Айгүл Алибековна
Э.ғ.к., доцент
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
Айдарова Айна Байларовна
Э.ғ.к., профессор
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail:  ab_moon@mail.ru
Есболова Айнур Ергазиевна
Экономика PhD докторы, аға оқытушы
Байланыс ақпараттары:
Бас ғимарат, кабинет 417
Жұмыс телефоны: 8(7252)21-36-67
E-mail: aynur-esbolova@rambler.ru
Досмұратова Эльмира Ерболатовна
Экономика және бизнес магистрі, аға оқытушы
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail: 639kz@mail.ru
Бекманова Гүлжан Үсеновна
Менеджмент магистрі, аға оқытушы
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail: gulzhan_p.kz@mail.ru
Садыбек Ербол Куанышбекұлы
Менеджмент магистрі, аға оқытушы
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail: sadybekerbol@mail.ru
Әшірбаева Сәуле Бақытжанқызы
Экономика және бизнес магистрі, аға оқытушы
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
Жантасова Дина Мұратхановна
Экономика ғылымдарының магистрі,
аға оқытушы
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail: madi8385@mail.ru
Шевченко Ирина Ивановна
Менеджмент магистрі, аға оқытушы
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
E-mail: shii-11@mail.ru
Алиева Эльмира Молдабаевна
Экономика магистрі, оқытушы
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
Сапарбаева Эльмира Абтихаймовна
Экономика магистрі, аға оқытушы
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36
Апсенбетова Гульнара Турсынбекқызы
Э.ғ.к., аға оқытушы
Бас ғимарат, 417кабинет
Жұмыс сымтетігі: 8 (7252) 21-10-36