Ғылым

Басқару және бизнес жоғары мектебінің 2018 жылының ғылыми-зерттеу жұмысы және ғылыми қызметтерінің статистикалық мәліметтері туралы есебі ПОҚ ҒЗЖ

1. ҒЗЖ тақырыптары, мемлекеттік бюджет  тақырыптары   бойынша     орындалуы:

«Экономика» кафедрасы: шифрі Б-16-09-07, Мемлекеттік-бюджеттік ҒЗЖ «Аймақтың индустриялды-инновациялық даму шартында экономика сферасы мен салаларының әлеуметтік-экономикалық мәселелері» тақырыбы бойынша  жүргізілді. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., профессор Тулеметова А.С., э.ғ.д., профессор Ниязбекова Р.К. 

«Бизнес және коммерциаландыру» шифрі Б-16-09-01,  Мемлекеттік-бюджеттік ҒЗЖ «Экономика саласында кәсіпкерліктің тиімділігі мен оның аймақтың әлеуметтік- экономикалық дамуына әсері» тақырыбы бойынша  жүргізілді. Ғылыми жетекшісі: : э.ғ.к., доценті Сатымбекова К.Б.

«Менеджмент және маркетинг» кафедрасы:  шифрі Б-16-09-04,  Мемлекеттік-бюджеттік ҒЗЖ  «Жаңа экономикалық саясат жағдайларында Оңтүстік аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару» тақырыбы бойынша  жүргізілді. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., доценті Қыдырова Ж.Ш.

«Экономикалық теория» шифрі Б-16-09-02, Мемлекеттік-бюджеттік ҒЗЖ«Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның интерациялық потенциалының қалыптасуы мен дамуының ғылыми негіздері»  тақырыбы бойынша  жүргізілді. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., доценті Мергенбаева А.Т.

«Қаржы» шифрі Б-16-09-06 Мемлекеттік-бюджеттік ҒЗЖ «Қазақстан Республикасы экономикасының дамуындағы басым бағыттағы мәселелерді жүзеге асыруда қаржы-несие  жүйесінің  тұрақтылығын қамтамасыз ету механизмдерін жетілдіру» тақырыбы бойынша  жүргізілді. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., доценттері Айтымбетова А.Н., Бигельдиева З.А.

«Есеп және аудит» кафедрасы: шифрі Б-16-09-03 Мемлекеттік-бюджеттік ҒЗЖ «Басқару есебі, салық есебі мен есептілігінің, сонымен қатар аудит пен талдауды жүргізудің мәселелерін зерттеу» тақырыбы бойынша  жүргізілді. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., доценті Сейтбекова С.Т.

 «Халықаралық туризм және сервис» кафедрасы: шифрі Б-16-09-05Мемлекеттік-бюджеттік ҒЗЖ «Қазақстан Республикасындағы туристік кластерді дамыту ғылыми-әдістемелік аспектілері» тақырыбы бойынша  жүргізілді. Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., доценті Есенова А.Е.

2. Халықаралық қорлар мен ұйымдардың, министерлік пен басқа да мемлекеттік орган-дардың қаржыландыруымен маңызды бағыттар бойынша жасалған ҒЗЖ.

1. "AP05132706 Разработка экономического механизма регионального развития в Казахстане на основе финансовых инструментов регулирования (в частности муниципальных ценных бумаг) для обеспечения инвестиционной привликательности и высокой конкурентоспособности территории" тақыры бойынша жоба. Келісім шарт №164-29, 15 наурыз 2018ж. (Жетекшісі – Нурашева К.К., М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Бизнес и коммерциализация» кафедрасының профессоры, э.ғ.д., орындаушылары: "Экономикалық теория" кафедрасының э.ғ.к., доценті Мергенбаева А.Т., "Экономика" кафедрасының э.ғ.к., доценті Абдикеримова Г.И.,  "Менеджмент және маркетинг" кафедрасының э.ғ.к., доценті Куланова Д.А.. Жоба құны – 15 630 171 тг., оның ішінде 2018 жылға – 5 107 680 тг.).

2. Кафедра доценты, э.ғ.к. Уразбаева Г.Ж. орындаушысы болып табылатын жоба: "AP05133582 Разработка методики расчета и проектирования тканых армирующих каркасов пожарных напорных рукавов с целью создания новых высокотехнологичных образцов этих технических изделий". Келісім шарт №164-29, 15 наурыз 2018ж. (Жетекшісі – Мырхалыков Ж.У., М.Әуезов атындағы ОҚМУ ректоры. Жоба құны – 18 120 000 тг., оның ішінде 2018 жылға – 6 000 000 тг).

3.Халықаралық гранттар есебінен орындалатын ҒЗЖ тақырыптары - жоқ

4.Шаруашылық келісім-шарттар бойынша орындалатын ҒЗЖ тақырыптары - жоқ

5. ҒЗЖ нақты қаржыландырылуы.  Жоқ.

6. Ғылыми бағдарламалар мен жобалардың орындалуы, оның ішінде университет басшылық жасайтын ғылыми бағдарламалар мен жобалар.  Жоқ.

7. Түрлі бағдарламалар мен жобалар конкурсында, грант алғандығы жөніндегі жұмыстарға кафедраның талдауы. 

1. "AP05132706 Разработка экономического механизма регионального развития в Казахстане на основе финансовых инструментов регулирования (в частности муниципальных ценных бумаг) для обеспечения инвестиционной привликательности и высокой конкурентоспособности территории" тақыры бойынша жоба. Келісім шарт №164-29, 15 наурыз 2018ж. (Жетекшісі – Нурашева К.К., М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Бизнес и коммерциализация» кафедрасының профессоры, э.ғ.д., орындаушылары: "Экономикалық теория" кафедрасының э.ғ.к., доценті Мергенбаева А.Т., "Экономика" кафедрасының э.ғ.к., доценті Абдикеримова Г.И.,  "Менеджмент және маркетинг" кафедрасының э.ғ.к., доценті Куланова Д.А.. Жоба құны – 15 630 171 тг., оның ішінде 2018 жылға – 5 107 680 тг.).

2. Кафедра доценты, э.ғ.к. Уразбаева Г.Ж. орындаушысы болып табылатын жоба: "AP05133582 Разработка методики расчета и проектирования тканых армирующих каркасов пожарных напорных рукавов с целью создания новых высокотехнологичных образцов этих технических изделий". Келісім шарт №164-29, 15 наурыз 2018ж. (Жетекшісі – Мырхалыков Ж.У., М.Әуезов атындағы ОҚМУ ректоры. Жоба құны – 18 120 000 тг., оның ішінде 2018 жылға – 6 000 000 тг).

3. «Бизнес және коммерцияландыру» кафедрасының  профессорлық-оқытушылар құрамы бизнес-жобаларды дайындауда және «СТАРТП - БОЛАШАҚ» инновациялық жобалар конкурсында белсенділік танытты, соның нәтижесінде Іскерлік әкімшілік ету мамандығының МЭФ 17-7кн тобының магистранттары - Тойлыбай Нұртілек және Наушан Альбина мен 3 жобамен қатысты.

8.  Кафедраның негізгі ғылыми және шығармашылық нәтижелері:

Э.ғ.д., профессор Есиркепова А.М. осы жылдың қыркүйегіне дейін М.Әуезов атындағы ОҚМУ ғылыми-техникалық кеңесінің хатшысы болған. 2018ж. 1 наурызынан бастап «6D051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару», «6D090500 -  Әлеуметтік жұмыс», «6D050600 – Экономика» мамандықтарының Диссертациялық кеңесінің төрағасының орынбасары болып тағайындалған.

Есболова А.Е. 2018ж. 3-21маусым аралығында "Эрасмус+" бағдарламасы бойынша Падуан университетінде тағылымдамадан өткен

"Қаржы" кафедрасының аға оқытушы Жакипбекова Д.С. PhD академиялық дәрежесін алды (№0002354 от 24.04.2018).

"Қаржы" кафедрасының доценті Исаева Г.К. қауымдастырылған профессор  (доцент) ғылыми атағын алды (№502 20.03.2018).

"Қаржы" кафедрасының доценті Исаева Г.К. «Пән мен тілді біріктіре оқыту» пәнін оқытуда CLIL әдістерін пайдалану бойынша халықаралық ғылыми семинарға қатысты. Кафедра меңгерушісі Айтымбетова А.Н. «БОЛОН процесі шеңберінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы» бойынша халықаралық ғылыми семинарға қатысты.

 «Халықаралық туризм және сервис» кафедрасы  «Шымкент жасыл қала 2018-2030» бағдарламасына қатысты.

Кыдырова Ж.Ш., Айдаров Т.А., Искаков К.К., Тулеева А.Ж., Сулейменова И.А., Сиязбеккызы Б., Даурбаева М.У., Дарибаева А.С., Карабаева Ш.А., Жанабаева Г.М. Джетибаева А.Б. «Наука сегодня: вызовы и решения»  атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысты (Ресей, Вологда қ., 31 қаңтар 2018 жылы) ((қатысу сертификаты бар).

Ынтымақтастық бойынша Меморандум негізінде Сумгаит мемлекеттік университетінің (Әзербайжан Республикасы) доценті Алиева А.Г. Әуезов оқулары-16 МНПК жұмысына қатысып, «Основные проблемы и формирование продовольственной безопасности в Азербайджанской республике» мақаласын жариялады (қатысу сертификаты бар).

Доцент Айдаров Т.А. жетекші мен МЭФ-17-2МР тобының магистранты Банушоглы А. (Түркия) «Управление кадрами в АПК в системе современного менеджмента» презентациясын жасады  (сертификаты бар). Под руководством доц. Айдарова Т.А. магистрант гр. Банушоглы А. (Турция) выступил с докладом «Управление кадрами в АПК в системе современного менеджмента» (Сертификаты бар).

2018 жылдың 13 сәуір айында э.ғ.к., доц. Кыдырова Ж.Ш. Нархоз, ТарМПУ, Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті, Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті, М.Х.Дулати атындағы ТарМУ сияқты университеттердің ғалымдарымен «Тиімді мемлекеттік басқару – Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің  кепілі» атты он-лайн конференция өткізді.

9. Ғылыми зерттеудің жариялануы, конференцияларға қатысуы

2018 жылында жоғары мектептің ПОҚ 2 оқулық, 35 оқу құралы, 8 монография, 495 ғылыми мақалаларды жариялады, оның ішінде: импакт- фактор журналында - 18, 39 мақала - Республикалық рейтингтік басылымдарда, басқа журналдарда - 16, 195 мақала – ҚР-да өткізілген халықаралық конференцияларының еңбек жинақтарында, таяу -22 және алыс шетел конференциясы еңбектерінде – 30, 175 мақала – республикалық, аймақтық және басқа конференциялар еңбек жинақтарында (Қосымша Р).

Есепті кезеңде кафедра оқытушылары келесі конференцияларға белсенді түрде қатысты:

1. «Н.Назарбаев феномені:саяси ұстанымы мен бастамалары » Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері Шымкент 2018

2.«Төртінші өнеркәсіптік революциясын іске асыруда Қазақстан жастарының үлесі» атты жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша 21-ші студенттік ғылыми конференция. Шымкент. 2018

3.«Әуезов оқулары -  16: «Төртінші  өнеркәсіптік революция: Қазақстанның ғылым, білім және мәдениет саласындағы жаңғырудың жаңа мүмкіндіктері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Шымкент. 2018

4. Жасыл жобалар үшін «Шымкент-ғылыми-іскер полигон» атты  халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Шымкент. 2018

5. V International Conference «Industrial Technologies and Engineering» ICITE – 2018, Volume II. M. Auezov South Kazakhstan State University Shymkent, Kazakhstan. November 28.

10.  Баспада жарияланған монографиялар - 8

11. Зияткерлік меншік объектілерін – шығармалар, авторлық құқық объектілерін, қорғау – 22

 1. Бигельдиева З.А., «Корпоративтік қаржы» пәні бойынша оқу құралына авторлық құқық беретін  зияткерлік меншікті қорғауды мемлекеттік тіркеу № 3275.  28.12.2017ж куәлігін алды.
 2. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы №1777 куәлік 2018 жылдың 31 мамыр күнімен авторлық бірлікте А.Т. Мергенбаеваға (авторлары: Абдикеримова Г.И., Куланова Д.А.) «Экономика және өндірісті ұйымдастыру» (әдеби туынды – оқу құралы) атауымен берілді.
 3. Айдарова А.Б. «Эколого-экономическая безопасность  железнодорожного    транспорта»  (монография) авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі № 2554   6 тамыз 2018ж.
 4. Жантасов К.Т., Бержанов Д.С., Франгулиди Л.Х., Шалатаев С.Ш., Жантасова Д.М. «Способ получения глифосфата». патент 23.08.2018ж.  № 2018/0319.2.
 5. Тулеметова А.С. «Региональная экономика» оқу құралы.
 6. Тулеметова А.С. «Основы кластерной экономики» оқу құралы.
 7. Мырхалыков Ж.У., Алиева Ж.Т., Есиркепова А.М., Ақберді А.С. «Разработка механизма стратегического управления предприятием по предоставлению ремонтных услуг» (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС 3538 № 2341 17 шілде 2018ж.
 8. Есиркепова А.М. «ҚР еңбек ресурстарының миграциясын реттеу: теория және механизмдері». (монография) авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС 3585 № 2345 17 шілде 2018ж.
 9. Исаева Г. К., Есиркепова А.М. «Public-Private Partnerships in Higher Education of Kazakhstan: Current State and Development Priorities». (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС 3583 № 2359 17 шілде 2018ж.
 10. Ниязбекова Р.К., Есиркепова А.М., Тулеметова А.С. «ОҚО құрылыс материалдардың импортын орнын алмастырудың экономикалық тетіктері». (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС 3593 № 2376 17 шілде 2018ж.
 11. Байнеева П.Т., Есиркепова А.М., Калманова Н.М. «Аймақтың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің экономикалық механизмдерін жетілдіру». (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС3595 № 2378 18 шілде 2018ж.
 12. Исаева Г.К., Есиркепова А.М. «Государственно-частное партнерство в системе высшего образования: современное состояние и приоритеты развития». (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС3596 № 2379 18 шілде 2018ж.
 13. Байнеева П.Т., Есиркепова А.М., Альжанова А.А. «Аймақтың тамақ өнеркәсібінің өндірістік әлеуетін дамыту стратегиясы». (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС3552  № 2422  20 шілде 2018ж.
 14. Есиркепова А. М. авторлық құқық туралы анықтама вице-министр Н.Пан. 23.07.2018 №10-1-20/гу3774 № 2425 20 шілде 2018ж.
 15. Есиркепова А.М. «Регулирование миграции трудовых ресурсов в РК: теория и механизмы» (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС3648 № 2425 20 шілде 2018ж.
 16. Исаева Г. К., Есиркепова А. М. «Stimulate entrepreneurs as a form of  public-private partnership in the dual learning system in the higher education: Theory and  Methodology». (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС3649 № 2426 20 шілде 2018ж.
 17. Есиркепова А.М., Куттыбаева Д.А. «Ауыл шаруашылық кәсіпкерлік құрылымдардың бәсекеге қабілеттілігі: бағалау әдістері және жоғарылату механизмдері». (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС3553 № 2431 23 шілде 2018ж.
 18. Есиркепова А. М., Есиркепова М.М. «Қазақстандағы қайталама ресурстар нарығы: теория, әдіснамасы мен механизмдері». (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС3655 № 2432  23 шілде 2018ж.
 19. Есиркепова А.М., Жумагулова А.М. «Экономиканың ресурстық әлеуеті: қазіргі жағдайы мен тиімді пайдалану бағыттары». (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС3654  № 2433 23 шілде 2018ж.
 20. Мырхалыков Ж.У., Есиркепова А.М. «Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық басқару». (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС3653 № 2434 23 шілде 2018ж.
 21. Мырхалыков Ж.У., Есиркепова А.М. «Аймақ деңгейінде ауыл шаруашылық құрылымдарды басқару: теория, әдіснамасы мен механизмдері». (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС3651 № 2436 23 шілде 2018ж.
 22. Мырхалыков Ж.У., Есиркепова А.М. «Управление сельскохозяйственными формированиями в условиях региона: теория, методология и механизмы». (монография). авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ИС 3540 № 2338 17 шілде 2018ж.

12. ҒЗЖ нәтижелері, өндіріске ендірілген (актімен бекітілген) – 52

 1. Тулеметова А.С., Аширбаева С.Б., Досмуратова Э.Е. «Effective use of investments in regions of Kazakhstan» тақырыбындағы жұмыстары –  «Огем» ЖШС ендірілді. (ендіру актілері бар).
 2. Аширбаева С.Б. «Анализ основных показателей и пути их повышения в строительном секторе Казахстана» тақырыбындағы жұмыстары –   «Абиль Строй Инжиниринг» ЖШС ендірілді. (ендіру актілері бар).
 3. Аширбаева С.Б., Досмуратова Э.Е. «Анализ основных показателей и пути их повышения в строительном секторе Казахстана» тақырыбындағы жұмыстары –    «Огем» ЖШС ендірілді. (ендіру актілері бар).
 4. Полежаева И.С. «Проблемы обеспечения социально-экономической устойчивости» тақырыбындағы жұмысы – «МПК-Проект» ЖШС ендірілді. (ендіру актілері бар).
 5. Айдарова А.Б., Жусупалиева Ж.Т. «Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін жоғарылатудың ұйымдастырушылық-экономикалық тетігін әзірлеу («Фирма «Асель» ЖШС мысалында)» - «Фирма «Асель» ЖШС ендірілді. (ендіру актілері бар).
 6. Куттыбаева Д.А., Орманова У. «ОҚО сумен қамтамасыз ету мәселелері мен қазіргі жағдайы» -  «Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС ендірілді. (ендіру актілері бар).
 7. Апсенбетова Г.Т. М.Әуезов атындағы Ғылым және өндіріс департаменті.
 8. Аймақтың транзитті әлеуетін жетілдіру және жүзеге асырудың тиімділігін жоғарылату. Орындалған гылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске енгізу актісі. М.Ауэзов ат.ОҚМУ, 2018. А.П.Жакешова, А.Есентаева,
 9. Құрылыс кәсіпорындарының қаржылық жағдайын талдау және нарықтың тұрақтылығын негіздеу. Орындалған гылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске енгізу актісі. М.Ауэзов ат.ОҚМУ, 2018. А.П.Жакешова, А.С.Тулеметова, А.Есентаева, Н.Құрымбеков,  Б.С.Құлбай
 10. «Анализ основных показателей и пути их повышения в строительном секторе Казахстана». Орындалған гылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске енгізу актісі. М.Ауэзов ат.ОҚМУ, 2018. А.П.Жакешова, А.Б.Аширбаева
 11. Қазақстандағы тоқыма өнеркәсібіне сараптама. Орындалған ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске гуманитарлық педагогикалық мамандықтар үшін енгізу актісі. М.Ауэзов ат.ОҚМУ, 2018. А.П.Жакешова, А.Б.Аширбаева
 12. Қазақстандағы тоқыма өнеркәсібіне сараптама. Орындалған гылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске гуманитарлық педагогикалық мамандықтар үшін енгізу актісі. М.Ауэзов ат.ОҚМУ, 2018. А.П.Жакешова, Э.Сапарбаева
 13. Шораев Б.А., Сапаралиев Т.Ж., Пазылов Г.А., Аскарова А.Т.,Жошыбаева Д.А., Кальбаева, Айтымбетова А.Н., Бигельдиева З.А. «Анализ структуры денежных заработков населения Республики Казахстан» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №064 08.02.2018).
 14. Шораев Б.А., Сапаралиев Т.Ж., Пазылов Г.А., Аскарова А.Т., Жошыбаева Д.А., Кальбаева Н.Т., Айтымбетова А.Н., Акниязов Б.Е., Нурсеитова А.Э. орындаған «Priorietes for the development of light and textile industries in the South Kazakhstan region» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №068 08.02.2018). 
 15. Шораев  Б.А., Сапаралиев Т.Ж., Пазылов Г.А., Аскарова Э.Т., Жошыбаева Д.А., Кальбаева Н.Т., Айтымбетова А.Н., Акниязов Б.Е., Нурсеитова А.Э. орындаған «Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуын ынталандыру жолдары» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №071 08.02.2018).
 16. Шораев  Б.А., Сапаралиев Т.Ж., Пазылов Г.А., Аскарова Э.Т., Жошыбаева Д.А., Кальбаева Н.Т., Айтымбетова А.Н., Акниязов Б.Е., Нурсеитова А.Е., Мамутова К.К. орындаған «Оптимизация налоговой нагрузки на предпринимательскую деятельность в странах Таможенного союза», тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №063 08.02.2018).
 17. Шораев Б.А., Сапаралиев Т.Ж., Пазылов Г.А., Аскарова А.Т., Жошыбаева Д.А., Кальбаева Н.Т., Айтымбетова А.Н., Бигельдиева З.А.  орындаған  «Индустриально-инновационное развитие Казахстана: проблемы и пути их решения» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №066 08.02.2018).
 18. Шораев Б.А., Сапаралиев Т.Ж., Пазылов Г.А., Аскарова Э.Т., Жошыбаева Д.А., Кальбаева Н.Т., Айтымбетова А.Н., Акниязов Б.Е., Нурсеитова А.Е. орындаған «Present taxation potential of the  South Kazakhstan for individual entrepreneurs» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №057 08.02.2018).
 19. Шораев Б.А., Сапаралиев Т.Ж., Пазылов Г.А., Аскарова Э.Т., Жошыбаева Д.А., Кальбаева Н.Т., Айтымбетова А.Н., Акниязов Б.Е., Нурсеитова А.Е. орындаған «Налоговой планирование как способ стимулирования инновационной деятельности предприятий» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №061 08.02.2018).
 20. Шораев Б.А., Сапаралиев Т.Ж., Пазылов Г.А., Аскаров А.Т., Жошыбаева Д.А., Кальбаева Н.Т. Айтымбетова А.Н., Нурсеитова А.Е. орындаған «Perfection of Government Control of Bank  Activity is in Repablic of Kasakhstan» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №062 08.02.2018).
 21. Шораев Б.А., Сапаралиев Т.Ж., Пазылов Г.А., Аскарова Э.Т., Жошыбаева Д.А., Кальбаева Н.Т., Айтымбетова А.Н., Нурсеитова А.Е. орындаған «Ынталандыру құралы ретінде салық жүйесінің маңыздылығы» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №058 08.02.2018).
 22. Шораев Б.А., Сапаралиев Т.Ж., Пазылов Г.А., Аскарова Э.Т.,Жошыбаева Д.А., Кальбаева Н.Т., Айтымбетова А.Н., Акниязов Б.Е., Нурсеитова А.Е. орындаған «The advantages of taxation potential of the  republic of Kazakhstan for the individual entrepreneurs» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №060 08.02.2018).
 23. Сейдахметов М.К., Бигельдиева З.А., Кулбай Б.С., Дуйсенбекулы А.,  Аскарова А.Т., Жошыбаева Д.А., Мауленкулова  Г.Е., Мамутова К.К., Кальбаева Н.Т. орындаған «Совершенствование лизинга для роста экономики Казахстана» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №916 29.12.2017).
 24. Сейдахметов М.К., Бигельдиева З.А., Шораев Б.А., Мамутова К.К орындаған «Модернизация форм и методов налогового администрирования и менеджмента в рыночных условиях» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №893 28.12.2017).
 25. Жакипбекова Д.С., Сейсенбаева Ж.М. орындаған «Финансовый анализ как ключевое звено повышения доходности компании» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №112 12.03.2018).
 26. Жакипбекова Д.С., Сейсенбаева Ж.М. орындаған «Зарубежный опыт кредитования субъектов малого бизнеса» тақырыбындағы мақаласын өндірісте ендірілген актісі бар (Акт №111 12.03.2018).
 27. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт Айдаров Т.А.,  Демесинова А.А., Сулейменова И.А "Развитие системы товародвижения в АПК на основе государственно частного партнерства" тақырыбында -  «Асель» фирмасына, № 881 (03.10.2018)
 28. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт Айдаров Т.А.,    Искакова К.К., Тулеева А.Ж "Управление кадрами в АПК в системе современного менеджмента" тақырыбында - СТК «Био-Агро»,  № 880 (03.10.2018)
 29. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт Айдаров Т.А.,   Дарибаева А.С., Сиязбеккызы Б. "Совершенствование процесса управления сбытом птицеводческой продукции" тақырыбында - ЖШС «NUR&ADIL»,  № 879 (03.10.2018)
 30. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт Айдаров Т.А.,  Дарибаева А.С., Куланова Д.А "Стратегическое управление - основа устойчивого развития продовольственного рынка" тақырыбында - ЖШС "ЗБН Визит", № 883 (22.10.2018) 
 31. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт Айдаров Т.А.,   Дарибаева А.С., Куланова Д.А "Рынок продукции пищевой промышленности в условиях перехода к четвертой промышленной революции"  тақырыбында - ЖШС «Шымкентмай», № 884 (22.10.2018) 
 32. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт  Айдаров Т.А.,  Дарибаева А.С., Куланова Д.А "Анализ производства и сбыта сельскохозяйственной продукции по регионам Казахстана" тақырыбында - ЖШС «Дани Нан», № 882 (22.10.2018) 
 33.  «Оңтүстік-туризм» ҮЕҰ-да «Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін жүзеге асыру туралы» Заңы Тлеукеева Ж.А., Есенова А.Е. «Әлеуметтік-экономикалық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету» тақырыбында.
 34. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт Дүйсембекова Г.Р., Арапова Г.М. «Іскерлік кездесулер мен келіссөздерді ұйымдастыру» тақырыбында - «Аlim  TECH» ЖШС.
 35. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акті Стамкулова Г.Р. «Туристік өнімдерді өндіру технологиясы» тақырыбында - «Нурай и Ко» ЖШС.
 36. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт Жумагуловой Г.С. «Туризм саласындағы өлкетану қызметінің мәні мен мақсаты» - ЖШС « Жанар».
 37. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт Араповой Г.М. «Қазақстандағы шетелдік капитал және мемлекеттік билік» - ЖШС « Жанар»
 38. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт Садыков Ж.Ж. «Экологиялық туризмнің ерекшелгі» - на ТОО « Жанар».
 39. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт Исахова Ж.  «Туризмді дамытудағы нарықтық сегменттеудің ерекшеліктері» - ЖШС « Жанар тур».
 40. Есенова А.Е. зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт. «Оңтүстік Қазақстан облысында экологиялық туризмді дамыту әлеуетін бағалау» - «Стандарт-Тур» ЖШС-де.
 41. Зерттеу нәтижелерін енгізу туралы акт Тілеукеева Ж.А. «Еуразиялық экономикалық комиссияның және Еуразиялық экономикалық қоғамдастық мемлекеттерінің бизнес-қоғамдастығының өзара іс-қимылы туралы» - «Жанар-тур» ЖШС-де.
 42. Э.ғ.д., профессор Жакипбеков С.Ж., аға оқытушы Ахметова С.С. «Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру ерекшеліктері» ҒЗЖ нәтижелерін өндіріске енгізу актісі  №366   30.05.2018ж. «Аманкельді»  ЖШС қызметіне.
 43. Аға оқытушы Ахметова С.С.  «Мемлекеттік аудитті ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі» ҒЗЖ нәтижелерін өндіріске енгізу актісі №367  30.05.2018 ж. ОҚО облысы әкімінің аппараты ММ қызметіне.
 44. Аға оқытушылар Атенова К.А., Саркулова Н.К., Туребаева Ж.К. «Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау ерекшеліктері» ҒЗЖ нәтижелерін өндіріске енгізу актісі №370 31.05.2018ж.  «Аманкельді» ЖШС қызметіне.
 45. Гуманитарлық және педагогикалық мамандықтарға арналған ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу актісі, Ибраимова С.С., Ботабек М. магистрант гр. МЭФ-16-7нк
 46. Гуманитарлық және педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу актісі Ибраимова С.С., Әуетов А.А., аспирант. МЭФ-17-7пр,
 47.  Гуманитарлық және педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу актісі Ибраимова С.С., Әуетов А.А., аспирант, Ибраимова С.С.,Бегулиев Н.Р.. магистрант гр. МЭФ-17-7пр
 48. Гуманитарлық және педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу актісі Ибраимова С.С., Әуетов А.А., аспирант, Ибраимова С.С.,Сембаев Б. магистрант гр. МЭФ-17-7пк
 49. Гуманитарлық және педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу актісі Ибраимова С.С., Әуетов А.А., аспирант №096 от 05.03.2018, Ибраимова С.С.
 50.  «Инновациялық форсайт негізінде ОҚО кәсіпкерлік құрылымдарының бәсекегеқабілеттілігін қамтамасыз ету» Орындаған: магистрант Ахмет Р.Ә., Ғылыми жетекшісі доктор PhD Жусипова Э.Е.
 51. "Оценка конкурентных позиций производства растительного масла в пищевой промышленности Казахстана", магистрант  Маханбетов Ж.А, ғылыми жетекшілер аға оқытушы, э.ғ.к. Наркулова Ш.А., PHD докторы  Жусипова Э.Е.
 52. Құрылыс саласында кәсіпкерліктің дамуына әсер ететін факторлар. аға оқытушы, э.ғ.к. Жадигерова Г.А., оқытушы Омарова Г.К.

13. ҒЗЖ нәтижелері, оқу процесіне ендірілген - 47

 1. Сапарбаева Э.М. Біліктілігін жоғарылату нәтижесін «Кәсіпкерлік қызмет негіздері» пәні лекциялар жинағына
 2. Айдарова А.Б., Сапарбаева Э.М., Жусупалиева Ж.Т. мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ Б-16-09-07 «Аймақтың индустриалды-инновациялық даму шартында экономика сферасы мен салаларының әлеуметтік-экономикалық мәселелері» бойынша  нәтижелері  (Қазақстан Республикасының құрылыс материалдары саласының өнеркәсіптегі орны),  оқу үрдісіне енгізілген (ендіру актілері бар):

а) «Құрылыс материалдар өнеркәсібінің экономикасы» пәнінің дәрістеріне және практикалық  сабақтарына.

б) дипломдық жұмысқа: «Аймақтың құрылыс ұйымдарында бәсекеге қабілеттілікті жоғарылату жолдары».

 1. Айдарова А.Б., Алиева Э.М., Нуркеева Н.С. мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ Б-16-09-07 «Аймақтың индустриалды-инновациялық даму шартында экономика сферасы мен салаларының әлеуметтік-экономикалық мәселелері» бойынша  нәтижелері  (Қазақстанның көліктік инфрақұрылымының жағдайын талдау және дамыту (теміржол мысалында)),  оқу үрдісіне енгізілген (ендіру актілері бар):

а) «Экономика және өндірісті ұйымдастыру» пәнінің дәрістеріне және практикалық  сабақтарына.

б) дипломдық жұмысқа: «Аймақтың тасымалдау логистикалық жүйесін қалыптастыру үрдісін жетілдіру».

 1. Айдарова А.Б., Сапарбаева Э.М., Садыбек Е.К. мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ Б-16-09-07 «Аймақтың индустриалды-инновациялық даму шартында экономика сферасы мен салаларының әлеуметтік-экономикалық мәселелері» бойынша  нәтижелері  (Қазақстанның көліктік инфрақұрылымының жағдайын талдау және дамыту (теміржол мысалында)),  оқу үрдісіне енгізілген (ендіру актілері бар):

а) «Кәсіпкерлік қызмет негіздері» пәнінің дәрістеріне және практикалық  сабақтарына.

б) дипломдық жұмысқа: «Агроөнеркәсіптік кешендегі кәсіпкерліктің қазіргі жағдайы мен даму бағыттары».

 1. Тулеметова А.С., Аширбаева С.Б., Досмуратова Э.Е. мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ Б-16-09-07 «Аймақтың индустриалды-инновациялық даму шартында экономика сферасы мен салаларының әлеуметтік-экономикалық мәселелері» бойынша  нәтижелері  (Effective use of investments in regions of Kazakhstan),  оқу үрдісіне енгізілген (ендіру актілері бар):

а) «Industrial economics» пәнінің дәрістеріне және практикалық  сабақтарына.

б) дипломдық жұмысқа: «Аймақтың инвестициялық іс-әрекет тиімділігін арттыру жолдарын талдау».

 1. Полежаева И.С., Шевченко И.И., Бекманова Г.У. мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ Б-16-09-07 «Аймақтың индустриалды-инновациялық даму шартында экономика сферасы мен салаларының әлеуметтік-экономикалық мәселелері» бойынша  нәтижелері  (Проблемы обеспечения социально-экономической устойчивости региона),  оқу үрдісіне енгізілген (ендіру актілері бар):

а) «Планирование и прогнозирование экономики» пәнінің дәрістеріне

 1. «Аймақтың индустриалды-инновациялық даму шартында экономика сферасы мен салаларының әлеуметтік-экономикалық мәселелері» бойынша  нәтижелері  (Развитие промышленного производства в ЮКО как основа роста производственного потенциала региона),  оқу үрдісіне енгізілген (ендіру актілері бар):

а) «Экономика промышленности строительных материалов» пәнінің дәрістеріне және практикалық  сабақтарына.

б) дипломдық жұмысқа: «Анализ и совершенствование состояния производственно-экономического потенциала ЮКО».

 1. Айдарова А.Б., Жусупалиева Ж.Т. мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ Б-16-09-07 «Аймақтың индустриалды-инновациялық даму шартында экономика сферасы мен салаларының әлеуметтік-экономикалық мәселелері» бойынша  нәтижелері  (Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату жолдары),  оқу үрдісіне енгізілген (ендіру актілері бар):

а) «Құрылыс материалдар өнеркәсібінің экономикасы» пәнінің дәрістеріне және практикалық  сабақтарына.

б) дипломдық жұмысқа: «Аймақтың құрылыс ұйымдарында бәсекеге қабілеттілікті жоғарылату жолдары».

 1. Айдарова А.Б., Нуркеева Н.С. мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ Б-16-09-07 «Аймақтың индустриалды-инновациялық даму шартында экономика сферасы мен салаларының әлеуметтік-экономикалық мәселелері» бойынша  нәтижелері  (Қазақстан Республикасының транспорттық дәліздері бойынша жүретін транзиттік тасымалдарды талдау),  оқу үрдісіне енгізілген (ендіру актілері бар):

а) «Экономика және өндірісті ұйымдастыру» пәнінің дәрістеріне және практикалық  сабақтарына.

б) дипломдық жұмысқа: «Аймақтың тасымалдау логистикалық жүйесін қалыптастыру үрдісін жетілдіру».

 1. Колдасова Л.С. №1850 ғылыми-зерттеу нәтижелері:

а) «Экономика негіздері» пәнінің дәрістеріне және практикалық  сабақтарына.

 1. Айдаров Т.А., Абдикеримова Г.И., Куланова Д.А. № 807.    17.11.2017 ж. «Управление проектами» электрондық құралы
 2. Айдаров Т.А. Абдикеримова Г.И. Куланова Д.А. № 808.  17.11.2017. «Рекламный менеджмент» электрондық құралы
 3. Айдаров Т.А., Абдикеримова Г.И., Куланова Д.А. № 809. 17.11.2017. «Маркетинг инноваций» электрондық құралы
 4. Айдаров Т.А., Абдикеримова Г.И., Куланова Д.А. № 810 от 17.11.2017. «Маркетинг в торговле» электрондық құралы.
 5. Абдикеримова Г.И.Біліктілігін жоғарылату нәтижесін «Кәсіпорын экономикасы» пәні МООК. № 133. 15.03.2018.
 6. Апсенбетова Г.Т. М.Әуезов атындағы ОҚМУ. Экономика кафедрасы.
 7. Әуе кеңістігін қорғаудың әлеуметтік-экономикалық мәселелері. Орындалған гылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін оқу процесіне енгізу актісі. М.Ауэзов ат.ОҚМУ, 2018. А.П.Жакешова
 8. «Экономика негіздері» пәні бойынша дәріс сабағына, э.ғ.к., доцент А.Т. Мергенбаевамен: «Фирма және кәсіпкерлік теориясы. Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы» атты №8 тақырыпқа, барлық мамандық студенттері үшін, №18-48, 30.05.2018ж.
 9. «Экономика негіздері» пәні бойынша тәжірибиелік сабаққа, э.ғ.к., доцент Г.Т. Утемисовамен: «Собственность и экономические системы» атты №3 тақырыпқа, барлық мамандық студенттері үшін, №18-49, 30.05.2018ж. 
 10. «Экономика негіздері» пәні бойынша тәжірибиелік сабаққа, аға оқытушы Л.С. Колдасовамен: «Экономиканың циклдығы. Инфляция және жұмыссыздық» атты №12 тақырыпқа, барлық мамандық студенттері үшін, №18-50, 30.05.2018ж..
 11. «Экономика негіздері» пәні бойынша тәжірибиелік сабаққа, аға оқытушы Г.А. Мауленбердиевамен: «Фискалды саясат. Әлеуметтік саясат» атты №14 тақырыпқа, барлық мамандық студенттері үшін, №18-51, 30.05.2018ж..
 1.  «Экономика негіздері» пәні бойынша тәжірибиелік сабаққа, аға оқытушы Б.І. Оспанмен: «Экономикалық тепе-теңдік және экономикалық өсу» атты №11 тақырыпқа, барлық мамандық студенттері үшін, №18-52, 30.05.2018ж..
 2.  «Экономика негіздері» пәні бойынша тәжірибиелік сабаққа, аға оқытушы Э.А. Оразалиевамен: «Ұлттық экономикадағы қаржы және ақша саясаты» атты №13 тақырыпқа, барлық мамандық студенттері үшін, №18-53, 30.05.2018ж..
 3. Шораев Б.А., Бигельдиева З.А., Сариевой Ж.А.орындаған «Обеспечение финансовой стабильности банковской системы Казахстана как фактора экономической безопасности страны» тақырыбындағы мақаласын оқу процесіне ендірілген актісі бар (Акт №288 25.05.2018).
 4. Мауленкулова Г.Е., Айдарова А.Б. орындаған «Кәсіорындардың инновациялық әлеуетін бағалау» тақырыбындағы мақаласын оқу процесіне ендірілген актісі бар (Акт №278 24.05.2018).
 5.  «Innovative management» пәні бойынша дәріс және практикалық сабақтарына, №404 (31.05.2018) - Айдаров Т.А., Демесинова А.А., Куланова Д.А., Джетибаева А.Б.
 6. "Стратегический менеджмент" пәні бойынша дәріс және практикалық сабақтарына, № 878 (03.10.2018) - Айдаров Т.А., Кыдырова Ж.Ш., Сейдахметов М.К, Атенова А.М
 7. "Управление решениями" пәні бойынша дәріс және практикалық сабақтарына, №877 от (03.10.2018)  - Айдаров Т.А.,  Кыдырова Ж, Искаков К.К, Карабаева Ш.А
 8. В лекционные и практические занятия по дисциплине Профессионально ориентированный иностранный язык пәні бойынша дәріс және практикалық сабақтарына, № 876 (03.10.2018) - Айдаров Т.А.,  Кыдырова Ж, Демесинова А.А, Тулеева А.Ж
 9. "Menegement and competitiveness" пәні бойынша дәріс және практикалық сабақтарына, № 875 (03.10.2018) - Айдаров Т.А.,  Кыдырова Ж.Ш,  Даурбаева М.О., Сиязбеккызы Б
 10. "Управление природоохранной деятельностью" пәні бойынша дәріс және практикалық сабақтарына, № 874 (03.10.2018) - Айдаров Т.А.,  Кыдырова Ж.Ш., Сулейменова И.А, Дарибаева А.С
 11. Оқу процесіне э.ғ.к. Дүйсембекова  Г.Р., Арапова Г.М.  жүргізген қазіргі Қазақстандағы мемлекет пен бизнестің өзара әрекеті бизнесті дамыту тетіктері енгізіледі (енгізу актісі қоса беріледі):

a) «Туризм менежменті» пәні бойынша лекция және практикалық сабақтарда.

 1. Туристік кластерге шетел инвестицияларын тарту механизмі, Тлеукеев Ж.А.., оқу үдерісіне енгізілді (орындалу актісі қоса берілген:

а) «Халықаралық туристік ұйымдар» пәні бойынша дәріс және практикалық сабақтарда.

 1. Оқу үдерісіне енгізілген (іске асыру актісі қоса берілген) Исахова Ж., Жұмағұлова Г. жүргізген туристік жұйедегі менеджерлердің кәсіби физикалық дайындығының негізгі мазмұны :

а) «Белсенді туризмнің техникасы мен тактикасы» пәні бойынша лекция және практикалық сабақтарда.

 1.  «Туризмнің белсенді түрлерін дамыту бағдарламасын жүзеге асыру»,  Есенова А.Е. оқу үдерісіне енгізілген (іске асыру актісі қоса беріледі):

а) «Белсенді туризмнің технологиясы және тактикасы» пәні бойынша дәріс және практикалық сабақтарда.

 1. Ұлттық туристік өнімді өндіру технологиясы Стамкулова М.У. оқу үдерісіне енгізілген (іске асыру актісі қоса беріледі):

а) «Кіріс және шығыс туризмінің технологиясы» пәні бойынша дәріс және практикалық сабақтарда.

 1. Шығыс туризмі: проблемалары мен перспективалары, Садыков Ж.Ж. оқу процесіне енгізіледі (іске асыру актісі қоса беріледі):

а) «Кіріс және шығыс туризмінің технологиясы» пәні бойынша лекция және практикалық сабақтарда;

 1. Туристерді қабылдауға дайындықтың негізгі кезеңдері, Арапова, Г.М. жүргізген оқу үдерісіне енгізілген (орындалу актісі қоса беріледі): а) «Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру» пәні бойынша лекциялар мен практикалық сабақтар.
 2. Аға оқытушылар Атенова К.А.,  Саркулова Н.К. «Бюджеттік ұйымдардағы таза активтерді, капиталды және баланстан тыс шоттарды есепке алу ерекшеліктері» ҒЗЖ нәтижелерін оқу процессіне енгізу актісі  №221.  22.05.2018 ж.  «Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп» пәнінен лекциялық сабаққа арналған.
 3. Аға оқытушылар Атенова К.А.,  Саркулова Н.К.  «Есеп саясаты кәсіпорындағы бухгалтерлік есептік жүйені қалыптастыру факторы ретінде» ҒЗЖ нәтижелерін оқу процессіне енгізу актісі  №222.  09.03.2017 ж. Саркулова Н.К., Атенова К.А. «Кәсіпорнынның есеп және салықтық есеп саясаты» пәнінен лекциялық сабаққа арналған.
 4. Аға оқытушылар Атенова К.А.,  Саркулова Н.К. Туребаева Ж.К. «Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау ерекшеліктері» ҒЗЖ нәтижелерін оқу процессіне енгізу актісі   №223. От 22.05.2018 г. «Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп» пәнінен лекциялық сабаққа арналған.
 5. Мемлекеттік бюджет тақырыбы бойынша зерттеулерді жүзеге асыру актісі шифр Б-16-09-01  «Эффективность предпринимательства в отраслях экономики и его влияние на социально-экономическое развитие региона» в учебный процесс, Ибраимова С.С., Ботабек М. магистрант гр. МЭФ-16-7нк
 6. Мемлекеттік бюджет тақырыбы бойынша зерттеулерді жүзеге асыру актісі темы шифр Б-16-09-01  «Эффективность предпринимательства в отраслях экономики и его влияние на социально-экономическое развитие региона» в учебный процесс , Ибраимова С.С., Ауытов А.А. магистрант гр. МЭФ-17-7пр
 7. Мемлекеттік бюджет тақырыбы бойынша зерттеулерді жүзеге асыру актісі шифр Б-16-09-01  «Эффективность предпринимательства в отраслях экономики и его влияние на социально-экономическое развитие региона» в учебный процесс, Ибраимова С.С., Бегулиев Н.Р. магистрант гр. МЭФ-17-7пр.
 8. Мемлекеттік бюджет тақырыбы бойынша зерттеулерді жүзеге асыру шифр Б-16-09-01  «Эффективность предпринимательства в отраслях экономики и его влияние на социально-экономическое развитие региона» в учебный процесс, Ибраимова С.С., Сембаев Б. магистрант гр. МЭФ-17-7пк
 9. «Инновациялық форсайт кәсіпкерлік құрылымдардың бәсекеге қабілеттілігін дамыту құралы ретінде», магистрант Ахмет Р.Ә, ғылыми жетекшісі аға оқытушы, (PhD) докторы Жусипова Эльмира Елбергеновна
 10.  «Исследование инвестиционной привлекательности строительной отрасли (на примере ЮКО)», магистрант Биболова А.А:, Жадигерова Г.А.

14. Ғылыми – зерттеу жұмысының баспасөзде жариялануы - 30

ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмыстары Республикалық рейтингтік басылымдарда,   журналдарында, халықаралық., республикалық және аймақтық конференциялар еңбектер жинақтарында және газеттерде жарияланды.

 1. Дөнгеленген дүние «Нұр Отан» партиясының республикалық газеті № 20(572) от 30 05 2018г.  «Туризмді дамыту болашағы білікті кадрларда». «Халықаралық туризм және сервис» кафедрасы.
 2. Қазақстан жолдары 01.06.2018г. «Туристік кластерді дамыту: проблемалар мен перспективалар». Тлеукеев Ж.А., Есенова А.Е.
 3. Тәуелсіз Қазақстан № 11 (39 ) 25.05.2018 «Туризм саласының болашағы - білікті кадрлар дайындау». Садыков Ж.Ж.
 4. Тәуелсіз Қазақстан № 11 (39 ) 25.05.2018  «Неліктен «Туризм» мамандығын таңдадым», Дуйсембекова Г.Р.
 5. Кафедра меңгерушісі Айтымбетова А.Н. дайындаған «Дамыған мемлекет шынайы бәсекеден қорықпайды» атты мақала «Оңтүстік Қазақстан» газетінде жарияланды (26.04.2018).
 6. Кафедра меңгерушісі Айтымбетова А.Н. и PhD Кулбай Б.С. дайындаған «Высококачественное образование: основа конкурентоспособности развития государства» атты «Тәуелсіз Қазақстан» газетінде мақала жарияланды (25.05.2018) №11 (039).
 7. Доцент кафедры З.А. Бигельдиева дайындаған «Тәуелсіз Қазақстан» на тему: «Финансист - востребованная специальность» газетінде мақала жарияланды (25.05.2018) №11 (039).
 8. Аға оқытушы Г.А. Пазилов дайындаған «Тәуелсіз Қазақстан» «Жоғары білім тәрбиеден басталады» тақырыбында газетінде мақала жарияланды (25.05.2018 №11 (039).
 9. Кафедра меңгерушісі Айтымбетова А.Н. дайындаған «Панорама Шымкента» газетіне тақырыбында: «Спрос на культуру: финансовую и инвестиционную» (26.10.2018 №85(1624).
 10. Кафедра меңгерушісі Айтымбетова А.Н. дайындаған «Аталар сөзі» газетіне тақырыбында: «Қаржылық сауаттылықтың жоғары деңгейі – халықтың әл-ауқатының өсу кепілі» (13.10.2018 №19(396).
 11. Кафедра меңгерушісі Айтымбетова А.Н. дайындаған «Тәуелсіз Қазақстан» газетіне тақырыбында: «С юбилеем, любимый Альма-матер» (29.09.2018 №19(47).
 12. «Тәуелсіз Қазақстан» газетінің №11 (039) санында, 25 мамыр 2018ж., «Инвестиции в образование – инвестиции в будущее» атты тақырыпта. Мақала авторлары – кафедраның э.ғ.к., доценттері: Мергенбаева А.Т., Уразбаева Г.Ж..
 13. «Тәуелсіз Қазақстан» газетінің №12 (040) санында, 1 маусым 2018ж., «Выбор экономи-ческой профессии – пропуск в стабильную жизнь» атты тақырыпта. Мақала авторлары – кафедраның э.ғ.к., доценттері: Сейдахметов М.К., Абишова А.У..
 14. Ускенов М.: «Басқару және іскерлік әкімшілік ету- заман талабы», «Оңтүстік Қазақстан газеті», 2018ж.
 15. К. Б. Сатымбекова «Іскерлік әкімшілік ету» мамандығын дайында – заман талабы №11(39), 25 мамыр, 2018 жыл
 16. «Есеп және аудит» кафедрасының ұжымы «Оңтүстік Қазақстан» газетінде «Бухгалтерлік есеп-сандардың «әсем әуені»» атты мақала №86, 29.05.2018ж.
 17. Атенова К.А., Саркулова Н.К., в газете «Жетысай» «Сұранысқа ие мамандық иесі». №10 от 25.05. 2018
 18. Саркулова Н.К., Атенова К.А. в газете «Өркен» «Заман талабына сай мамандық». №10 от 25.05. 2018.
 19. Ахметова С.С. в газете «Өркен» «Есесін жібермейтін есепшіні кім дайындайды». №11 от 30.05. 2018.
 20. «Тәуелсіз елге берілді ұрпақ». газета «Тәуелсіз Қазақстан». 25 мамыр 2018. №11(39) Тулеметова А.С.
 21. «Ақпараттандыру процесін жеделдету жоғары білікті экономистерді қажет етеді». газета «Тәуелсіз Қазақстан». 25 мамыр 2018. №11(39) Есиркепова А.М.
 22. «Наука и образование на пороге третьего тысячелетия». газета «Тәуелсіз Қазақстан». 25 мамыр 2018. №11(39)  Айдарова А.Б.
 23. Ақпараттық – насихаттық топ тұрғындармен кездесу. Өскен өңір. Шымкент 2018 ж. Садыбек Е. К.
 24. Есиркепова А.М. «Все может Женщина…» http://panorama.shymkala.kz/index.php/world/item/2210-vse-mozhet-zhenshchina
 25. Есиркепова А.М. «Что даст Шымкенту и Туркестану новый статус». https://aqparat.info/news/2018/06/28/8896539-chto_dast_shymkentu_i_turke...
 26. Есиркепова А.М. Отклик на Послание Президента РК от 5.10.18. https://yujanka.kz/23844-2/
 27. Есиркепова А.М. Специальный репортаж. Туркестан и Шымкент в новом статусе. Южный гамбит. https://24.kz/ru/tv-projects/spetsialnyj-reportazh/item/248934-spetsialnyj-reportazh-turkestan-i-shymkent-v-novom-statuse.
 28. Есиркепова А.М. Арнайы репортаж. Шырайлы шаһардың кемел келешегі
  https://24.kz/kz/telepoject/arnajy-reportazh/item/249138-arnajy-reportaz...
 29. Мақала «Мемлекеттік қызметтің жаңа моделіне лайықты мамандар қажет» //Тәуелсіз Қазақстан. №11(039) 25 мамыр 2018 ж, бет.1 (Авторлары: Кыдырова Ж.Ш., Искаков К.К.)
 30. Мақала «Роль менеджмента и маркетинга в современных условиях» //Тәуелсіз Қазақстан. №11(039) 25 мамыр 2018 ж, бет.5 (Авторы: Кыдырова Ж.Ш.)

15. Факультеттің кадрлық құрамы (Қосымша Б)

16.   Факультетте өткен конференциялар (Қосымша Г).

17. Кафедра бойынша статистикалық мәлімет (Қосымша Д,Е,Ж,И,К,Л,М,Н,П көрсетілген)

18. Ғылыми жетістіктерді марапаттау – жоқ

"Экономикалық теория" кафедрасының доценты А.Т. Мергенбаева өңірде білім саласының дамуына, өскелең ұрпақтың рухани және зияткерлік деңгейін арттыруға қосқан елеулі үлесі үшін Түркістан облысы әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды.

"Қаржы" кафедрасының э.ғ.д. Жақыпбеков  Сапар Жақыпбекұлы Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісімен мараптталды, 26 қазан 2018ж.

"Экономика" кафедрасының э.ғ.к., доцент Айдарова А.Б. - «Ы. АЛТЫНСАРИН» төс белгісімен марапатталды

М. Әуезов атындағы ОҚМУ ректорының 2018ж. 28 қарашадағы №374 бұйрығымен «М. Әуезов атындағы ОҚМУ» мерекелік медалімен марапатталды:

- Сейдахметов М.К.

- Мергенбаева А.Т.

- Кыдырова Ж.Ш.

- Сатымбекова К.Б.

- Тулеметова А.С.

- Илашева С.А.

- Куттыбаева Д.А.

- Абдикеримова Г.И.

- Есенова А.Е.

- Сейтбекова С.Т.

Ғылым бойынша декан орынбасары ________________Г.Ж. Уразбаева

«___»______2018ж.