Менеджмент және маркетинг

    
    
    
Кафедра меңгерушісі:
 
Айдаров Тофик Ага-Балаевич
 
Экономика ғылымының кандидаты, доцент

    
    
    
    
Мекен жайы: 160050, Шымкент. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 434
Тел /факс: 87252 21-10-36

 

Түзету әрекеттерінің жоспары (Менеджмент)

Түзету әрекеттерінің жоспары (Маркетинг)

Түзету әрекеттерінің жоспары (МЖБ)

 

 

 

Кураев Р. және Кокинаева Г. НКАОКО аккредиттеу комиссиясымен кездесуде

Кафедра меңгерушісі магистранттардың ҒЗЖ жүргізеді

Магистрант Цалагов И.Т. 1 ХҒПК. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың өзекті мәселелері

2017 түлектері

2017 түлектері

 

 

 

 

Оқу-әдістемелік жұмыс 

Білім беру  бағдарламаларын жүзеге асыруда оқу-әдістемелік жұмысы ең негізгі бөлік болып табылады. Оның мақсаты – кафедраның оқытушы-профессор құрамының  педагогикалық кәсіби біліктілігін арттыру және оқу, әдістемелік, аналитикалық, ақпараттық іс-әрекетін дамыту.

 

       

5В050700 - Менеджмент, 5В051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару, 5В1100 - Маркетинг, 6М050700 - Менеджмент, 6М051100 - Маркетинг  білім беру бағдарламаларын әдістемелік қамтамасыз етуде кафедраның оқытушы-профессорлық құрамы  7 оқу құралдарын, 36-дан аса электрондық оқулықтар, 66-ға дейін әдістемелік нұсқаулықтар, 10-нан аса кейс және іскерлік ойындар 22-ден артық дәрістер жинаған баспадан шығарды.

 

 

 

 

Тәрбие жұмысы