"Менеджмент және маркетинг" - ОПҚ

Айдаров Тофик Аға-Балаұлы 
кафедра меңгеруші
э.ғ.к., доцент
Мекен жайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 434
Тел /факс: 87252 21-10-36
E-mail:  Тaidarov75@gmail.com
Сейдахметов Марат Қанымбекұлы
э.ғ.к., доцент
Факультет деканы
Мекен-жайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 Экономика және қаржы факультеті
Сымтетік: 8(7252) 21-36-68
Факс: 8 (7252) 21-36-68
e-mail: fackultet.fef@ya.kz  
   
Демесинова Азиза Әділбекқызы
э.ғ.к., доцент
Мекен жайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 434
Тел /факс: 87252 21-10-36
E-mail: d aziza_1960@mail.ru 
Молдагазиева Гульнара Мукаметовна
э.ғ.к., доцент
Мекен жайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 434
Тел /факс: 87252 21-10-36
E-mail: Beibit@mail.ru
Атенова Алия Мырзабековна
э.ғ.к.
Мекенжайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 420
Тел /факс: 87252 21-10-36
E-mail:   Super.nurilya2017@maqil.ru
Қыдырова Жамиля Шафхатовна
э.ғ.к., доцент

Мекен жайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 434
Тел /факс: 87252 21-10-36
E-mail:  ms.zhamilya@mail.ru
Ибраимова Салтанат Сапарбаевна
Экономика ғылымдарының  кандидаты, доцент 
Байланыс ақпараттары:
Бас ғимарат, кабинет 434
Жұмыс телефоны: 8(7252)21-36-67
E-mail:  sibraimova@mail.ru
Даурбаева Маржан Унеровна
э.ғ.к.
Мекен жайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 420
Тел /факс: 87252 21-10-36
E-mail: daurbaeva71@mail.ru
Искаков Қурман Қасымжанұлы
магистр, аға оқытушы
Мекен жайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 434
Тел /факс: 87252 21-10-36
E-mail: kkurman@rambler.ru
Сулейменова Индира Аскербековна
магистр, аға оқытушы
Мекен жайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 420
Тел /факс: 87252 21-10-36
E-mail: indira_apai@mail.ru
Қарабаева Шынар Ауезхановна
аға оқытушы
Мекен жайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 434
Тел /факс: 87252 21-10-36
E-mail: Sinar.Karabaeba@mail.ru
Сиязбекқызы Болған
магистр, аға оқытушы
Мекен жайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 420
Тел /факс: 87252 21-10-36
E-mail: S.bolgan@bk.ru
Дарибаева Арай Султановна
магистр, аға оқытушы
Мекен жайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 434
Тел /факс: 87252 21-10-36
E-mail: aria.daribaeva@mail.ru
Тулеева Айгуль Жаманқұлқызы
магистр, аға оқытушы
Мекен жайы: 160050, Шымкент қ. Тауке-хан-5 бас ғимарат, 420
Тел /факс: 87252 21-10-36
E-mail: nura-meir@mail.ru

Джетибаева  Айнур Бимурзаевна
магистр-оқытушы

Мекен жайы: Солтүстік –Батыс  участок 4008
Тел /факс: 87025764716

E-mail:  adb-kz@mail.ru